Keskustan kansanedustajat peräänkuuluttavat valtion omistajapolitiikalle uutta suuntaa

LeijonavaakunaValtion omistajapolitiikka tyrmistyttää Keskustan kansanedustajia. Eduskunnasta tehdyn kirjallisen kysymyksen mukaan kuukauden sisään on tullut ilmi jo useita tapauksia, joissa valtionyhtiö on joko ulkoistamassa suomalaisten työpaikkoja ulkomaille tai vähentämässä muutoin huterin perustein työvoimaansa. Näin tapahtuu kansanedustajien mukaan nyt myös strategisesti tärkeillä aloilla.

Kansanedustaja_Mauri_PekkarinenKirjallisen kysymyksen (761/2013 vp) esittivät 10. syyskuuta kansanedustajat Mauri Pekkarinen (kesk), Arto Pirttilahti (kesk) ja Antti Kaikkonen (kesk). Edustajat ovat Talousvaliokunnan jäseniä ja Pekkarinen on valiokunnan puheenjohtaja. Kysymyksessä oli mukana kaksi valtio-omisteista ilmailualan yritystä joista toinen oli Finnair Oyj ja toinen Finavia Oyj.

Finnairin osalta kansanedustajat olivat huolissaan, kun valtion enemmistöomistuksessa, oleva yhtiö aikoo  palkata 200 matkustamotyöntekijää Espanjasta. Tarkoituksena olisi kysymyksen mukaan käyttää heitä  muun muassa korvaavana työvoima erilaisissa erikoistilanteissa. Finnair valmistautuu parhaillaan työehtosopimusneuvotteluihin oman henkilöstönsä kanssa ja se on siis värväämässä itselleen lakonmurtajia etukäteen kerrotaan kysymyksessä.

Finavian osalta ihmetellään lennonneuvontapalveluiden ulkoistamissuunnitelmia Viroon Finavia valtion 100-prosenttisessa omistuksessa oleva yhtiö. Finavia on myös saamassa itselleen valtiolta erittäin tuntuvaa 200 miljoonan euron pääomaruisketta Helsinki-Vantaan lentokentän laajentamiseen.

Muut kysymyksessä mainitut yritykset olivat Kemijoki Oy, Neste Oil ja Trafi (ajoneuvopuoli).

Kysymyksessä kerrotaan Kataisen hallituksen omistajapolitiikan sanojen ja tekojen olevan räikeässä ristiriidassa. Hallitusohjelmassa omistajaohjauksesta puhutaan kauniin korulausein. Omistajapolitiikan lähtökohtana on sen mukaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä tulos. Valtion aktiivisella omistajapolitiikalla pitäisi myös tukea kasvua ja työllisyyttä edistäen näin yhteiskunnan kokonaisetua.

Pörssiyhtiö Finnairin omistajaohjaus kuuluu Valtioneuvoston kanslialle ja erityistehtäviä hoitavan Finavian omistajaohjaus kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriölle. Asiasta vastaavalle ministerille esitettiin kolme kysymystä:

Mihin toimenpiteisiin valtioneuvosto ryhtyy toteuttaakseen hallitusohjelmansa kirjausta aktiivisesta omistajapolitiikasta, joka tukee kasvua ja työllisyyttä edistäen näin yhteiskunnan kokonaisetua?

Mihin toimenpiteisiin valtioneuvosto ryhtyy estääkseen jatkossa suomalaisen työvoiman ulosliputtamisen omistamistaan yhtiöistä?

Mihin toimenpiteisiin valtioneuvosto ryhtyy varmistaakseen, että valtion omistuksessa olevat yhtiöt toimivat huoltovarmuuden ja energiapolitiikan kannalta kestävällä tavalla?

 

KIRJALLINEN KYSYMYS (761/2013 vp) Valtion omistajapolitiikan suunnan muuttaminen