Lentäjäyhdistykset paheksuvat työntekijöiden hyväksikäyttöä

StripesPariisissa äskettäin pidetyssä kansainvälisen lentäjäjärjestön IFALPAn vuosikokouksessa kiinnitettiin vakavaa huomiota lentäjien huononnettuihin työoloihin lentoyhtiöiden kiristyneessä taloustilanteessa. Eurooppalaisissa, ja jopa pohjoismaisissa, lentoyhtiöissä yleistyy käytäntö, joka vie lentäjien työehtoja noin sata vuotta ajassa taaksepäin.


Pakottamalla lentäjät yrittäjiksi lentoyhtiöt välttyvät työnantajavelvoitteilta. Kierrättämällä lentäjien koti- ja verotuspaikkoja ulkomaille yhtiöt säästävät rahaa työntekijöiden jäädessä vaille lain suomaa turvaa. Sairausajalta ei makseta korvauksia ja naislentäjien työmahdollisuudet vaikeutuvat, koska naislentäjän raskaus johtaa lentämisen - ja tulojen - päättymiseen. Monet pohjoismaille itsestään selvät työntekijän oikeudet voidaan nyt sopimuksin riistää lentoyhtiöiden taloudellisen edun nimissä.

"Me kaikkien pohjoiseurooppalaisten lentäjäyhdistysten puheenjohtajat olemme yksimielisesti tätä kehitystä vastaan", toteaa Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen. "Lentoturvallisuus ja avoin raportointikulttuuri ovat vaarassa, kun sopimusten purku on uhkana. Omista virheistä ei enää uskalleta raportoida ja kynnys jäädä sairaana kotiin nousee, kun sairausturvaa ei ole. Raha ei saisi olla meidän alallamme määräävä tekijä, turvallisuuden on oltava ensimmäisenä."

Norjalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten, islantilaisten, virolaisten ja suomalaisten lentäjäyhdistysten puheenjohtajien yhteisesti allekirjoittama julkilausuma on tiukka: alalla yleistynyttä kehitystä vastustetaan kaikin laillisin keinoin, koska matkustajien turvallisuudesta ei voida tinkiä.