Lentopaikkojen avustuksiin haettavana 900 000 euroa - tavoitteena on parantaa alueellisia yhteyksiä

Traficom_liiviLiikenne- ja viestintävirasto Traficom julkisti haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2022. Harkinnanvaraisiin avustuksiin on käytettävissä 900 000 euron määräraha.

Lentopaikka-avustukset on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on tällä kertaa matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä. Avustuksen kohdentamisen arvioinnissa on otettu huomioon myös valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032.

Myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että lentoasemalla on säännöllistä eli toistuvaa reitti- ja/tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen, vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkumiseen ja kehittämiseen. Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden vuoden ajanjaksolle. Avustus on tarkoitettu tukemaan toiminnan kehittämistä, eikä osaksi hakijan toiminnan pysyvää rahoitusta. Investointien osalta kiinnitetään huomiota myös hakijan esitykseen tarvittavan omarahoitusosuuden kattamisesta.

Traficom käsittelee ja arvioi määräaikaan saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota myös harjoitettavan toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja kannattavuusnäkymiin lähitulevaisuudessa, sekä suunnitelmiin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi huomioidaan lentoaseman nykyinen toiminta ja millaisia toimijoita lentoaseman toiminta palvelee.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Traficomiin viimeistään 29. huhtikuuta 2022 kello 16.15.