Malmi-selvityksen käsittelystä tieto- ja tutkintapyyntö ministeriölle

Malmi_opaste_1Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on kummastellut liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asettaman Malmi-työryhmän tuloksien nollaamista. Se pyytääkin ministeriöltä selvityksen tapahtuneesta ja menettelystä kokonaisuudessaan. Tietopyyntö on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriöön, asianosaisille ministeriöille sekä oikeuskanslerin virastoon.

Malmin lentoaseman ystävät ry kertoo saaneensa asian käsittelystä tietoja, joiden johdosta liikenne- ja viestintäministeriölle on esitetty erityinen tieto- ja tutkintapyyntö perjantaina 5. kesäkuuta 2015.

Yhdistys pyytää tutkimaan, onko ministeriöstä painostettu eri tahoja irtisanoutumaan lausunnosta, millä perusteilla ministeriö on tiedottanut ettei työryhmiä ole asetettu ja ovatko ministeriön virkamiehet toimineet virkavastuunsa mukaisesti.

Erityisesti MLY pyytää selvittämään virkavastuulla toimineiden virkamiesten taholta tapahtuneen mahdollisen painostuksen, virheellisten tietojen levittämisen sekä yritykset takautuvasti vaikuttaa raportin johtopäätöksiin.

Lisäksi tietopyynnön mukaista selvitystä pyydetään asiasta siihen tähän mennessä osallistumattomalta virkamieheltä. Syyksi MLY tarkentaa asiallisen käsittelyn takaamisen.

MLY:n tiedotteen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vastannut tietopyyntöön vielä 12. kesäkuuta 2015 mennessä.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n esittämä tietopyyntö (pdf-tiedosto)

Malmi-työryhmän 17.5.2015 julkistama raportti (pdf-tiedosto)

Lue myös Lentoposti.fi:n aikaisemmat uutiset Malmi-työryhmän raportista: