Malmi-raportti: LVM, Trafi ja Helsingin kaupunki irtisanoutuvat työryhmän esityksistä

EFHF_kalustoa_talvella_1Julkisuuteen 17. toukokokuuta 2015 saatettu Esa Korjulan työryhmän raportti Malmin lentokentän tulevaisuudesta puhuttaa. Finavian ja Trafin lisäksi raportin sisällöstä irtisanoutuivat nyt myös Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sekä Helsingin kaupunki.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi ja Helsingin kaupunki eivät tuoreen lausuntonsa mukaan ole hyväksyneet julkaistun raportin sisältöä eikä se edusta heidän näkemyksiään. Trafi on antanut asiantuntija-apua raportin tekniseen sisältöön.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pyysi 4. joulukuuta 2014 Helsinki-Malmin lentokenttää koskevassa keskustelutilaisuudessa Trafilta arvion Malmin lentokentän toimintaedellytyksistä vuosina 2016-2018. Trafi on toimittanut tämän selvityksen ministeriölle 13. toukokuuta 2015.

Valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta syyskuussa 2016. Hallitus teki päätöksen toimintojen lakkauttamisesta Helsinki-Malmin lentoasemalla maaliskuussa 2014 sopiessaan budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta.

Helsingin kaupunki on suunnitellut ottavansa Helsinki-Malmin lentoaseman alueen asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Finavia vetäytyy Malmilta vuoden 2016 loppuun mennessä. Finavia on myynyt omistamansa kiinteistöt Helsingin kaupungille.

LVM:n, Trafin ja Helsingin kaupungin yhteislausunnon ovat allekirjoittaneet LVM:n yksikön johtaja Risto Murtomäki, Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu ja Helsingin aupulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.


Malmi-työryhmällä ministeriön halua laajempi raportti

LVM:n mukaan rrillistä työryhmää asian lentokentän toimintaedellytysten selvittämiseksi ei nimitetty. Tarkoituksena oli kuulla eri osapuolia.

Nyt julkaistun Esa Korjulan vetämän ryhmän raportti ei ministeriön mukaan ole joulukuussa tilattu arvio. LVM:n mukaan Korjulan vetämän ryhmän työ on selvästi laajentunut Trafille osoitetusta toimeksiannosta.

Malmi-työryhmän julkaisema raportti maalaili Malmin lentoasemalla jatkoa ainakin vuoteen 2020 saakka. Tuolloin uuden lentokentän arvioitaisiin mahdollisesti olevan valmis. Mitään sijoituspaikkaa tai päätöstä rakentamisesta ei ole tehty.

Esa Korjulan vetämän ryhmän raportti on laajempi kokonaisselvitys Malmin lentokentästä. Siinä on käsitelty mm. sitä, miten Malmin lentokentän käyttö voisi jatkua pysyvästi. Raportissa on myös käsitelty laajasti alueen käyttöä muuhun kuin lentokenttätoimintaan. Tällaista toimeksiantoa ei ryhmälle ole annettu, sanoo LVM.

 Lue myös muita Malmi-raporttia koskevia uutisiamme: