Malmi-työryhmä esittää lentoasemalle lisäaikaa vuoteen 2020 saakka

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Liikenneministeri Paula Risikon 4. joulukuuta 2014 toimeksiantannolla perustettu Malmi-työryhmä on luovuttanut raporttinsa liikenneministeriölle ja hallitusneuvottelijoille. Työryhmä on käsitellyt Malmin lentoaseman tilannetta ja toimintoja laaja-alaisesti tehtäväasettelua laajemmin. Työssä mukana ollut Trafi ei yhdy näihin toimeksiannon ulkopuolelle meneviin johtopäätöksiin.

Toimialan ja yhteiskunnan edun kannalta työryhmä pitää olennaisena, että Malmin toimintoja tulee jatkaa, kunnes korvaava kenttä on löytynyt ja rakennettu. Malmilla oleville toiminnoille ei ole Rajavartiolaitosta lukuun ottamatta osoitettu paikkaa. Toimintaa on mahdollista jatkaa myös muun operaattorin kuin Finavian toimesta.

Tehtävänantona oli selvittää Malmin lentotoiminnan jatkamisen edellytyksiä, mikäli Finavia lähtee kentältä. Ryhmän kokoonpanossa oli toimialan edustajien lisäksi edustajat Helsingin kaupungilta, Finavialta ja Trafista.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Trafin tehtävä oli koota ja käynnistää työryhmän toiminta sekä toimia asiantuntijana ja fasilitaattorina. Työryhmän puheenjohtajana toimi KTM Esa Korjula.

Työryhmä ottaa virallisten tehtäviensä lisäksi raportissaan kantaa myös eri vaihtoehtojen vaikutuksiin toimialalle ja yhteiskunnallisesti.

Työryhmä huomautti johtopäätelmissään, että lopullinen päätös Malmista on uuden hallituksen. Aiemmin tehdyt, Malmiin liittyvät maankäyttösopimukset ovat jo olennaisilta osin rauenneet. Malmi on työryhmän mukaan tärkeä osa valtakunnallista liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee sekä kotimaan että ulkomaanliikennettä.

Työryhmä korostaa, että epävarmuus ilmailutoimintojen sijoituksesta on saatava selvin päätöksin päättymään. Mikäli hallitus päättää Malmin jatkavan lentoasemana, koko kenttäalue voidaan työryhmän mukaan lunastaa valtiolle, esimerkiksi maanvaihdolla Helsingin kaupungin kanssa.

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Keskeisenä johtopäätelmänään työryhmä esitti Malmin lentoasemalla jatkoa ainakin vuoteen 2020 saakka. Ennen sitä Helsinki ei ole alueelle rakentamassa ja aikatauluun vaikuttaisi myös uuden lentokentän rakentamisaika.

Trafi jätti raporttiin liitteeksi muistion, jossa se kertoo osallistuneensa työryhmän työhön teknisenä asiantuntijana. Samaten se on antanut tietoa asiaan liittyvistä viranomaismääräyksistä.

Trafi ei kuitenkaan yhdy raportissa esitettyihin alkuperäisen toimeksiannon ulkopuolelle meneviin johtopäätöksiin. Virasto on luovuttanut oman arvionsa liikenne- ja viestintäministeriölle 13. toukokuuta.
 
Työryhmän raportti on ladattavissa netistä: Dropbox

Lue myös: