Maavoimien Orbiter MUAS -lennokit nousevat Helsingin ylle paikallispuolustusharjoituksessa

Orbiter_launch_1Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset näkyvät helmi-maaliskuun vaihteessa ympäri Suomea. Helsingissä järjestettävä Kehä 19 -harjoitus nostaa ilmaan myös Orbiter 2B Mini UAS -lennokit. Harjoituksessa on mukana viranomaisyhteistyössä myös poliisi ja rajavartiolaitos.

Pääkaupunkiseudun eli tässä tapauksessa Helsingin ja Vantaan osalta harjoitus järjestetään 4. - 8. maaliskuuta 2019. Tämän Kehä 19 -nimeen saaneen harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 520 henkilöä, joka koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja kantahenkilökunnasta. Harjoitusta johtaa Kaartin jääkärirykmentti.

Orbiter_maassa_siirto_1Harjoitukseen osallistuu myös Maavoimien Orbiter 2B Mini UAS -lennokkeja. Niiden lukumäärää tai tehtäväkuvausta Maavoimat ei avaa. Käytössä on todennäköisesti ainakin kaksi lennokkia tai ryhmää, joille on suunniteltu omat radiokutsut.

Todennäköisesti lennokit luovat tilannekuvaa harjoitusalueelta.

Komposiittirakenteinen 9,8 kiloa painava Orbiter laukaistaan taivaalle paineilmakäyttöisellä katapultilla (otsikkokuvassa). Minilennokkiryhmä voi jakautua kahteen partioon, joista kumpikin voi operoida omaa lennokkiaan.

MUAS lentää tyypillisesti 350 - 800 metrin korkeudessa 60 - 140 kilometrin tuntinopeudella. Etäisyyttä ohjaustukiasemaan voi olla 10 - 15 kilometriä.

EFD525Helsingin kantakaupungin ylle on harjoitusta varten perustettu tilapäinen vaara-alue EFD525, joka on voimassa 4. maaliskuuta kello 0600 UTC-aikaa alkaen aina 8. maaliskuuta kello 16.00 UTC-aikaa saakka. Vaara-alueen alaraja on 1300 jalkaa ja yläraja 2500 jalkaa.

Paikallispuolustusharjoitus lisää joukkojen suorituskykyä ja osaamista paikallisympäristössä. Painopiste on paikallisjoukkojen johtamisen, valmiuden ja varustuksen kehittämisessä.

"Keskeisinä teemoina ovat paikallisjoukkojen tehtävien harjoittelu ja yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Paikallisjoukkojen tyypillisiä tehtäviä ovat muun muassa kohteiden ja toimintojen suojaaminen", kuvaa Maavoimien valmiuspäällikkö, eversti Pasi Hirvonen.

Orbiter_kohde_tuhottu_1Kehä 19 -harjoitukseen liittyy myös paikallistason viranomaisyhteistyötoiminnan harjoittelu pienimuotoisena suunnitteluharjoituksena, johon osallistuu Kaartin jääkärirykmentin lisäksi viranomaisia poliisista ja rajavartiolaitoksesta.

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään helmi-maaliskuun vaihteessa pääkaupungin lisäksi myös Oulussa, Kemissä, Tampereella ja Uudenkaupungin alueella sekä Kymin seudulla, jossa on mukana myös Maavoimien helikopteritoimintaa.Orbiter_ja_ohjauskonsoli

Lue tarkemmin Maavoimien Orbiter MUAS-järjestelmästä aiemmasta uutisestamme: