Merkittävien lentoasemien tietoturvavaatimukset kiristyivät - koskee Helsinki-Vantaata ja Turkua

HEL_Twr_logo_2017_1Valtioneuvoston asetus merkittävien lentoasemien ja satamien tietoturvallisuudesta tuli voimaan 11. toukokuuta 2018. Asetuksen taustalla on EU:n tietoturva-asetus. Suomessa ainoat merkittäviksi luokitellut lentoasemat ovat Helsinki-Vantaa ja Turku.
Valtioneuvosto on määritellyt yhteiskunnan kannalta merkittävät satamat ja lentoasemat. Jatkossa niitä koskevat aikaisempaa tarkemmat tietoturvaan liittyvät riskienhallinta- ja ilmoitusvelvollisuudet.

Uudet velvoitteet liittyvät tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen ja tietoturvallisuuteen liittyvään riskinhallinnan suunnitelmallisuuteen. Jatkossa merkittäviksi määriteltyjen satamien on ilmoitettava tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi).

Tarkemmin satamien ja lentoasemien tietoturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet on määritelty ilmailulaissa ja satamien turvatoimilaissa.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 9. toukokuuta. Asetus tulee voimaan perjantaina 11. toukokuuta.


Uusia velvoitteita satamien ja lentoasemien pitäjille


Merkittävät satamat ja lentokentät on määritelty Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) perustella. Merkittäviksi on määritelty niin sanotun ydinverkon lentoasemat ja merisatamat. Lentoasemista tämä tarkoittaa tällä hetkellä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemia.

Satamista TEN-T ydinverkkoon kuuluvia merisatamia ovat HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat.

Uudet velvoitteet koskevat sataman tai lentoaseman pitäjiä, mutta eivät muita satamissa tai lentoasemilla toimivia yrityksiä.

Asian taustalla on EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan mm. määrittämään sektorikohtaiset keskeiset palveluiden tarjoajat ja säätämään näille tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyviä tehtäviä.
Mitä seuraavaksi?

Lue myös: