Metsäpalojen lentotähystyskausi päättyi - lennoilta 95 palohavaintoa, suurilta maastopaloilta vältyttiin

Palolento_OHCAMElokuussa päättyneen metsäpalojen lentotähystyslentokauden aikana tehtiin huomattavasti vähemmän palohavaintoja kuin edellisvuosina. Kaikkiaan tähystyslennoilta havaittiin 95 paloa ja kriittisin kuukausi oli heinäkuu, jolloin paloja havaittiin noin kolmannes lentokauden kokonaismäärästä. Lentotoimintaan myönnettyä määrärahaa jäi tänä vuonna käyttämättä noin puolet.

AVI_reitti1_2022Vuoden 2022 osalta säännölliset metsäpalojen tähystyslennot alkoivat toukokuussa ja päättyivät elokuun loppupuolella. Kesän vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttivat maastopalojen lukumääriin. Eniten lentoja tehtiin Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien välisillä alueilla. Vähiten lentoja tehtiin Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella.

Vuodesta muodostui lentomäärältään merkittävästi vähälukuisempi edellisvuosiin verrattuna. Lentoja tehtiin 392 kertaa ja niillä havaittiin 95 paloa, kun taas esimerkiksi vuonna 2021 lentoja tehtiin 891 kertaa ja niillä havaittiin 234 paloa.

 Vuoden kiireisimmäksi kuukaudeksi muodostui heinäkuu, jolloin lentoja tehtiin 154 kertaa ja niillä havaittiin 33 paloa. Poikkeavaa oli, että vielä elokuun aikana lentoja suoritettiin 74 kertaa maaston kuivuuden vuoksi. Palohavaintoja tehtiin kuitenkin hyvin vähän, ainoastaan seitsemän kappaletta.

SAR_cessna_1Pelastustoimen PRONTO-tilaston (Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto) mukaan myös maastopalot vähenivät edellisvuosiin verrattuna. Maastopalojen esiintymiseen vaikuttavat useat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi maaston kuivuus, luonnonilmiöt kuten salamointi, sekä merkittävässä määrin ihmisen toiminta.

Vuoden suurin maastopalo syttyi toukokuussa Pohjois-Pohjanmaalla ja oli pinta-alaltaan 15 hehtaaria. Tänä vuonna maastopaloja on ollut 2151 kappaletta, kun vuonna 2021 maastopaloja oli 2357 kappaletta. Vuosien 2018–2020 keskiarvo maastopalojen lukumäärän suhteen on ollut 3272 kappaletta vuodessa.

 
Lentotähystys auttaa havaitsemaan palot ajoissa - määrärahaa jäi käyttämättä noin puolet

lentoreitit-ja-hatakeskusalueet_2021Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää metsäpalojen lentotähystyksen koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä metsäpaloriskeihin perustuen huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa toteutetaan maastopalojen havaitsemiseksi ja toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot. 

 Sisäministeriö myönsi kuluvalle vuodelle 1,2 miljoonan euron määrärahan tähystyslentotoimintaan. Siitä käytettiin noin puolet. Vuonna 2021 toimintaan jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa.

Lue myös: