Miehistöpula pakottaa Finnairin perumaan kotimaan lentoja

Finnair_tails_smallFinnair on joutunut perumaan useita kymmeniä osakkuusyhtiönsä Nordic Regional Airlinesin (Norra) operoimia kotimaan lentoja tammi-helmikuun aikana. Finnair kertoo pääasialliseksi syyksi peruutuksiin miehistöpulan. Nyt yhtiö arvioi tulevaa liikenneohjelmaansa uudelleen.

Finnairin mukaan miehistöpulan taustalla on ennakoimaton määrä sairauspoissaoloja sekä matkustamohenkilökunnan että lentäjien osalta. Kotimaassa operoitavien ATR- ja Embraer -kalustolla operoitavien lentojen peruutuksiin on jouduttu joitain kertoja myös sään tai teknisten vikojen vuoksi.

Norralla on käytössä varamiesjärjestelmä, jonka tarkoitus on varmistaa riittävä miehistömäärä kaikille lennoille sairaustapauksien sattuessa. Finnairin mukaan päivystysjärjestelmä ei ole pystynyt paikkaamaan miehistötilannetta riittävällä tavalla.

Finnair pahoittelee asiakkailleen nykytilanteesta aiheutunutta vaivaa. Aikataulujen pitävyys ja luotettavuus ovat edelleen Finnairin keskeisiä tavoitteita  ja se on ryhtynyt toimiin tilanteen vakauttamiseksi.

Samaan aikaan Norralta on Finnairin liikenteen kasvun myötä siirtynyt Embraer-lentoja lentäneitä lentäjiä Finnairille Airbus-lentäjiksi, ja lentäjiä on myös rekrytoitu Finnairin uusissa lentäjärekrytoinneissa Norralta Finnairiin.

norra_takkiNorrassa on lisäksi käyty lyhyellä ajanjaksolla useita yhteistoimintaneuvotteluita niin matkustamo-, kuin ohjaamomiehistöä koskien ja henkilökuntaa on vähennetty konekapasiteetin pienentyessä.

Norran käyttämät työehtosopimukset mahdollistavat osittain miehistön käytön aivan viranomaisen maksimirajoihin saakka. Myös tämä saatta omalta osaltaa vaikuttaa tilanteeseen.

Norra on jo rekrytoinut uusia liikennelentäjiä, joita se kouluttaa parhaillaan omiin konetyyppeihinsä. Myös matkustamohenkilökuntaa on koulutettu lisää tämän vuoden aikana. Tämä auttaa tilanteeseen pidemmällä aikavälillä.

Finnair kertoo, että sairauspoissaolojen kehityksen arviointi on haasteellista, ja tästä syystä helmi-maaliskuun liikenneohjelmaa arvioidaan uudelleen. Osa Norran lennoista saatetaan operoida Finnairin kalustolla ja miehistöllä.

Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden matkasuunnitelmiin ei tulisi yllättäviä muutoksia. Toisena vaihtoehtona on karsia liikenneohjelmasta joitain vuoroja ja ohjata asiakkaat jo hyvissä ajoin toisille vuoroille. Tämä työ valmistuu maanantaihin 8. helmikuuta mennessä.

Lue myös: