Navigointivirhe syynä virolaisen L-39 Albatros -suihkuharjoituskoneen ilmatilaloukkaukseen

L-39_Albatros_estonianRajavartiolaitoksen esitutkinta varmisti 1. marraskuuta 2021 tapahtuneesta Viron ilmavoimien Aero L-39 Albatros -suihkuharjoituskoneen alueloukkauksen syyksi navigointivirheen. Tutkinnassa varmistui, että suihkuharjoituskone oli lentänyt Suomen ilmatilassa Utön eteläpuolella Saaristomerellä.

 Viron ilmavoimien suihkuvarjoituskoneet olivat 1. marraskuuta harjoittelemassa kansainvälisen vesialueen ilmatilassa lähellä Suomen rajaa. Toisen koneen ohjaajalle oli tullut harjoituksen aikaisessa navigoinnissa inhimillinen virhe ja se oli ajautunut Suomen ilmatilaan.

Raja_L39_rajaloukkausSuihkuharjoituskoneen ohjaajan huomattua virheensä oli hän poistunut Suomen ilmatilasta välittömästi. Alueloukkaus kesti noin kaksi minuuttia ja ilma-alus oli syvimmillään 4,5 kilometriä Suomen ilmatilassa.

Syyttäjä on tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt esitutkinnan lopettamisesta esitutkintalain 3 luvun 10 § 1 momentin perusteella. Epäilty alueloukkaus on ollut lyhytaikainen ja ilma-alus on oma-aloitteisesti poistunut Suomen ilmatilasta.

Epäiltyä rikosta on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä rikoksesta epäillyn syyllisyys huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Alueloukkauksen esitutkinnasta on vastasi Rajavartiolaitoksen Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikkö.

Viro_L39_FR24Viron ilmavoimat vuokraa Aero L-39 Albatros -suihkuharjoituskoneita käyttöönsä ja tiettävästi koneita olisi käytössä kolme kappaletta.

Puolustusministeriö on julkistanut epäiltyjä ilmatilaloukkauksia vuodesta 2005 lähtien. Tässä tilastossa kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virolainen ilma-alus on loukannut Suomen ilmatilaa.

Edellisen kerran ilmatilaloukkaus tapahtui syyskuussa 2021, kun ranskalaisen valtionilma-aluksen kerrottiin loukanneen Suomen ilmatilaa. Tätä edellinen tapaus oli kesäkuussa 2021. Tuolloin Suomen ilmatilaa loukkasi Ruotsin rannikkovartioston Kustbevakningenin lentokone. MH

Lue myös: