Neste Oil tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta EU-rahoitteisessa ITAKA-hankkeessa

NExBTL_refinery_nesteoilNeste Oil on liittynyt mukaan EU:n rahoittamaan ITAKA-projektiin (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation), jonka tavoitteena on tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa. Neste Oil on mukana projektia edistävässä konsortiossa tuottamalla siinä käytettävän uusiutuvan NExBTL-lentopolttoaineen.

ITAKA-projekti kestää yhteensä 36 kuukautta, ja siihen on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa EU:n Seventh Framework -puiteohjelman tukea. Neste Oilin lisäksi konsortiossa ovat mukana Airbus, BIOTEHGEN, Camelina Company España, CLH, EADS IW, Embraer, EPFL , MMU, SENASA, RE-CORD ja SkyNRG.

Projektin aikana Neste Oil tuottaa yhteensä 4 000 tonnia uusiutuvaa NExBTL-lentopolttoainetta pääasiassa Espanjassa vastuullisesti tuotetusta camelinaöljystä, mahdollisesti myös käytetystä paistorasvasta. Lentopolttoaine ja sen tuottamiseen käytetty camelinaöljy sertifioidaan Euroopan komission hyväksymän RSB EU RED -sertifiointijärjestelmän mukaisesti.

Uusiutuva lentopolttoaine sekoitetaan lentopolttoaineiden ASTM-standardin mukaisesti 50-prosenttiseksi seokseksi perinteisen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa ja jaellaan eurooppalaisille lentoyhtiöille käytettäväksi kaupallisilla reittilennoilla.

Konsortiossa mukana olevat tahot eivät tavoittele yhteistyöstä kaupallisia hyötyjä vaan kartuttavat ensisijaisesti yhteistä tutkimus- ja testaustietoa uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä. Projektin aikana testataan muun muassa uusiutuvan lentopolttoaineen logistisia järjestelyjä ja käyttöä normaaleilla reittilennoilla Euroopassa.

Samalla projekti pyrkii tukemaan Euroopan komission "lentoliikenteen tiekartaksi" kutsutun ohjelman tavoitetta tuottaa vuosittain kaksi miljoonaa tonnia uusiutuvaa polttoainetta lentoliikenteen käyttöön vuoteen 2020 mennessä.

Neste Oil on jo aiemmin testannut uusiutuvan NExBTL-lentopolttoaineen käyttöä. Kuuden kuukauden mittaisen biopolttoainekokeilun aikana Lufthansa lensi Neste Oilin uusiutuvalla NExBTL-lentopolttoaineella yhteensä 1 187 lentoa Frankfurtin ja Hampurin välillä sekä yhden mannertenvälisen lennon Frankfurtista Washington D.C:hen.

Polttoaineen todettiin soveltuvan kaupalliseen käyttöön erinomaisesti; testijakson aikana vähennettiin hiilidioksidipäästöjä yli 1 500 tonnilla ja polttoaineen kulutus väheni noin prosentilla.

NExBTL-polttoaine

Neste Oilin valmistama uusiutuva NExBTL-lentopolttoaine soveltuu kaikkiin tällä hetkellä käytössä oleviin lentokonemoottoreihin. Se täyttää täysin ASTM D7566-11a -standardin vaatimukset.

Polttoaine vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, ja sitä voidaan käyttää kaupallisilla lennoilla 50 prosentin seoksena perinteisen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa.

NExBTL-lentopolttoaineen tuotanto perustuu Neste Oilin omaan NExBTL-teknologiaan. Sitä voidaan valmistaa joustavasti vetykäsittelemällä erilaisia kasviöljyjä sekä jätepohjaisia raaka-aineita, kuten elintarviketeollisuuden eläinrasvajätettä.

Neste Oil on sitoutunut käyttämään vain todennetusti vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita, jotka ovat täysin jäljitettävissä raaka-aineen alkulähteille asti. 

 

Neste Oilin NExBTL-esittely

Lue myös: