Pakotteet rajoittavat venäläisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa

A350FFS_out_sim_TLSEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on kieltänyt venäläisten lentäjien lupakirjavaatimusten mukaisen lentokoulutus- ja tarkastuslentotoiminnan. Kielto perustuu EU:n Venäjää kohtaan asettamiin pakotteisiin ja koskettaa kaupallisen ilmailun lisäksi myös yksityisilmailua. Ainoa poikkeus ovat länsimaisissa yhtiöissä mahdollisesti työskentelevät lentäjät, jotka ovat Venäjän kansalaisia.

EU:n asettamien pakotteiden seurauksena venäläislentoyhtiöiden harjoittama lentotoiminta joutuu jälleen uusien haasteiden eteen, sillä venäläisille ilmailulupakirjan haltijoille ei enää anneta teoria-, lento- tai simulaattorikoulutusta Euroopassa.

Lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa on sallittua harjoittaa Venäjän kansalaiselle ainoastaan, jos tarkoituksena on toimia miehistön jäsenenä muussa kuin Venäjälle rekisteröidyssa, venäläisyhtiön käyttämässä tai hallinnoimassa lentokoneessa. Käytännössä lentokoulutusta ja tarkastuslentotoimintaa voidaa antaa Venäjän kansalaiselle vain silloin kuin lentäjäoppilas tai lentäjä työskentelee EU-alueen lentoyhtiölle.

Pakotteet kieltävät kaupallisen ilmakuljetuksen lisäksi myös yksityislentäjille annettavat koulutukset ja tarkastukset, jos heillä on Venäjän kansalaisuus.

Lentokoulutus- tai tarkastuslentotoimintaa ei saa harjoittaa myöskään Venäjällä. Osana laajoja pakotteita EASA on perunut kaikki sen myöntämät hyväksynnät koskien Venäjälle myönnettyjä lupia lentokoulutuslaitteille. Venäläisyhtiöt voivat kuitenkin edelleen hyödyntää esimerkiksi Aasiassa sijaitsevien lentokoulutusorganisaatioiden palveluita.

EASA-lupakirjan haltijoilta on lisäksi kielletty venäläisrekisterissä, omistuksessa tai käytössä olevien ilma-alusten lentäminen Euroopassa ja EU-alueen ulkopuolella. EASA on perunut myös kaikkien venäläislentoyhtiöiden TCO-hyväksynnät (Third Country Operators) eli ns. kolmansien maiden lentoyhtiöiden turvallisuushyväksynnät. Ilman tätä kansanväliset turvallisuusstandardit täyttävää hyväksyntää lentoyhtiö ei voi operoida EU-alueelle.