Turvallisuusmääräys: Koronariskialueilta saapuvat lentokoneet on desinfioitava lentojen välillä

A321ER_5Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA antoi turvallisuusmääräyksen koskien, lentokoneiden desinfiointia, jokaisen koronavirusalueelle suoritetun lennon jälkeen. Kyseessä on ensimmäinen Euroopan-laajuinen toimi, jolla pyritään hillitsemaan CoViD-19 -viruksen leviämistä Euroopassa. Myös matkustajien istumajärjestystä ja matkustamomiehistön koronavirustartunnan kohtaamista ohjeistetaan.

EASA:n antama turvallisuusmääräys määrittää toimet, joita pitää tehdä lennoilla, jotka suuntautuvat korkean koronavirusriskin kohteisiin. Se valtuuttaa desinfioimaan ja siivoamaan lentokoneen jokaisen lennon jälkeen. Poikkeuksia voidaan tehdä vain, jos desinfiointiaineiden voimakkuus on riittävän pitkä. Tuolloinkin desinfiointi on tehtävä vähintään 24 tunnin välein.

Kansallisten ilmailuviranomaisten tulee tehdä vaadittavat toimet, jotta EASA:n antama turvallisuusmääräys tulee käyttöön seitsemän päivän kuluessa sen antamisesta.

"Meidän tulee vakuuttaa matkustajat, lentomiehistöt ja lentokenttien henkilöstö siitä, että heidän terveytensä ja turvallisuutensa on ensisijainen", kommentoi Euroopan liikennekomissaari Adina Valean.

“EU tekee konkreettisia toimia rajoittaakseen ja hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Sen takia EASA antaa turvallisuusmääräyksen koskien lentokoneiden täyttä desinfiointia kaikissa lentokoneissa, jotka saapuvat tai lähtevät Euroopasta korkean riskin alueille", jatkoi Valean.

"Direktiivi vahvistaa ilmailualan sitoutumista koronaviruksen leviämisen vastustamisessa", totesi EASA:n johtaja Patrick Ky.

"Tiedämme, että monet lentoyhtiöt ovat jo aloittaneet aiempaa laajemmat siivoustoimet ja jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön lisätoimia. Euroopan laajuinen standardointi on kuitenkin tarpeen, jotta toimet ovat vieläkin tehokkaampia", päätti Ky.

Puhdistustoimet tulee suorittaa aineilla, joiden alkoholipitoisuus on 62-71%, 0,5% vetyperoksidia tai 0,1% natriumhypokloriittia. Kaikki puhdistusaineet tulee tarkistaa sopiviksi lentokonevalmistajilta.

EASA:n mukaan nykyisten lääketieteellisten todisteiden mukaan koronavirus elää pinnoilla useiden päivien ajan ympäristöstä riippuen.

Turvallisuusmääräyksen mukaan lentokoneet tulee myös varustaa erillisellä varautumispaketilla, joka suojelisi matkustamohenkilökuntaa heidän avustaessaan mahdollisen infektion saaneita matkustajia. Varusteisiin tulee kuulua myös ratkaisu, jolla voidaan puhdistaa ja hävittää mahdolliset kontaminoituneet tuotteet.

Korkean riskin alueet määritellään saatavilla olevien tietojen pohjalta. Ne määritelään maailman terveysjärjestö WHO:n tilanneraporttien sekä
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n ohjeistuksen sekä paikallisten terveysviranomaisten arvioiden pohjalta.

Turvallisuusmääräys koskeen Euroopan lentoyhtiöiden lisäksi myös ns. kolmansien maiden yhtiöitä, jotka operoivat EU-alueelle.

Lisämääräyksiä luvassa koskien matkustajapaikkoja, desinfiointia ja miehistöjä

EASA tulee piakkoin julkistamaan myös suosituksen siitä miten matkustajat tulee sijoittaa koneen matkustamossa, jos koneessa on tilaa. Mahdollisuuksien mukaan matkustajille tulee myös antaan kertakäyttöisiä desinfiointipyyhkeitä, joilla he voivat tehdä lisävarmistusta omalla istuinpaikallaan.

Matkustamomiehistöä koskevan tulevan suosituksen mukaan miehistönjäsen, joka on suorassa kontaktissa vahvistetun koronavirustapauksen kanssa tulee asettaa 14 päivän mittaiseen karanteeniin.

Muiden samalla lennolla olevien miehistön jäsenten, jotka ovat olleet epäillyn koronavirustapauksen läheisyydessä tulee seurata omaa terveyttään ja reagoida jo ensimmäisistä infektio-oireista.

EASA:n mukaan näiden toimien avulla hidastetaan koronaviruksen leviämistä ja tuetaan lentoliikenteen jatkumista sekä varmistetaan, ettei henkilökunta levitä virusta toisiinsa.