Puolustusvoimat tilaa sotilasilmailun tukipalveluita Patria Aviation Oy:ltä ja Insta Group Oy:ltä

Patria_logoPuolustusministeri Antti Häkkänen valtuutti Puolustusvoimat tilaamaan sotilasilmailun, meripuolustuksen sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäalan tukipalveluita Patria Aviation Oy:ltä ja Insta Group Oy:ltä. Toimitukset tehdään pääasiallisesti vuosina 2024-2027.   

Patria Aviation Oy:n osalta hankintojen arvonlisäveroton hinta on noin 78,2 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hankintaa istunnossaan 21.12.2023. Työllistämisvaikutus kotimaassa vuonna 2024 on noin 500 henkilötyövuotta ja koko kaudella 2024-2027 työllistämisvaikutus yhteensä noin 750 henkilötyövuotta.

Insta Group Oy:n osalta hankintojen arvonlisäveroton hinta on noin 29,4 miljoonaa euroa. Hankinnan työllistämisvaikutus kotimaassa on noin 50 henkilötyövuotta.

Patria Aviation Oy ja Insta Group Oy ovat Puolustusvoimien strategisia kumppaneita. Kumppanuussopimukset kattavat Puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluja.