Puolustusvoimille lisää mahdollisuuksia suojautua lennokeilta ja miehittämättömiltä ilma-aluksilta

UAS_Talarion_Tanan300Puolustusvoimilla on vuoden 2019 alusta lähtien oikeus poistaa esimerkiksi varuskunta-alueille ja sotaharjoitusalueille saapuvat lennokit ja suojata Puolustusvoimien toimintaa miehittämättömän ilmailun aiheuttamaa uhkaa vastaan. Lakimuutos mahdollistaa tekniikkaneutraalit keinot miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi.

Puolustusvoimat toimii yhteistyössä poliisin kanssa toimiessaan yleisellä paikalla ja poliisi voi myös ottaa tietyn tehtävän hoitaakseen.

UAS_ohjaus_1Tasavallan Presidentti vahvisti 5.12.2018 lain, jolla säädettiin Puolustusvoimille nimenomainen valtuus suojautua vahingolliselta lennätystoiminnalta. Laissa painotetaan sotilasviranomaisten suhteellisuusharkintaa sekä riittävää koulutusta tehtävässään.

Päätöksen mukaisesti lisätään puolustusvoimista annettuun lakiin kohdat: Lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttuminen, Lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta päättäminen, Yhteistyö poliisin kanssa lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisessa, Lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen yksilöintitietojen hankkiminen sekä Haltuun otetun lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen käsittely. Edellisten toimien lisäksi puuttumistapauksista tulee laatia viipymättä pöytäkirja.

Hallitusohjelman mukaan Suomen turvallisuusympäristön muutos ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien, kuten hybridivaikuttamisen torjuntaa.

Miehittämättömän ilmailun uhkaan vastaavaa teknologiaa kehitetään jatkuvasti. Lain säännökset ovat tekniikkaneutraaleja, eli ne jättävät tilaa erilaisille vaihtoehdoille.

Drone_1Miehittämätön ilma-alus voi olla kooltaan erittäin pieni tai jopa useiden tuhansien kilojen painoinen. Tekniikkaneutraalit keinot mahdollistavat monenlaisen puuttumisen erilaisissa tapauksissa.

 Tarkoitus on, että laki on ajan tasalla myös tulevilla vuosikymmenillä. Laki tulee voimaan 1.1.2019.

Vastaavia oikeuksia tulee Puolustusvoimien lisäksi myös poliisilla ja Rajavartiolaitokselle.

Lue myös aikaisempia uutisiamme Puolusministeriön lakihankkeesta: