Siviili-ilmailun vuosipäivän teemana yhteistyö

ICAD_2015_2018Kansainvälinen siviili-ilmaillujärjestö ICAO perustettiin 7. joulukuuta 1944 ja sen perustamispäivänä vietetään siviili-ilmailunpäivää ICAD:ia (International Civil Aviation Day). Kuluvan vuoden teema on työskentely yhdessä.

Siviili-ilmailupäivän tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä tietoutta kansanvälisen siviili-ilmailun vaikutuksista valtioiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä vahvistaa ICAO:n on ainutlaatuista roolia auttaa valtioita yhteistyöhön ihmiskunnan nopean liikenneverkon kehittämisen kanssa.

YK:n ja maailman valtioiden syksyllä 2015 asettama Agenda 2030 tarkoittaa uutta aikaa kestävän kehityksen tavoitteille sekä korostaa ilmailun ja Chicagon yleissopimuksen merkitystä maailman rauhalle ja hyvinvoinnille. Agenda 2030 -ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen.

Joka viides vuosi, kun kyseessä on siviiliilmailujärjestön juhlavuosi (2014, 2019, 2024, 2019 jne) ICAO:n neuvosto asettaa siviili-ilmailupäivälle teeman. Juhlavuosien välissä neuvosto edustajat valitsevat yksittäisen teeman koko neljän välivuoden mittaiselle jaksolle.

Vuosille 2015-2018 valittu teema on "Working Together to Ensure No Country is Left Behind”.

Lue myös: