Sotilaslentäjäksi ennätysmäärä hakijoita - Koulutuspolku Ilma- ja Maavoimiin sekä Rajalle

FAF_vinka_1Ilmasotakoulussa Tikkakoskella järjestettävän vuoden 2017 kurssin hakuaika päättyi 1. joulukuuta. Kurssille saapui tänä vuonna määräajassa 649 hakemusta, mikä on korkein hakijamäärä kymmeneen vuoteen.


Vuosittain heinäkuussa Ilmasotakoulussa Tikkakoskella alkavan Lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK) tavoitteena on kouluttaa kurssille valittaville varusmiehille lentämisen perusteet ilmavoimien Vinka-alkeiskoulukonekalustolla sekä antaa heille reserviupseerin koulutus. Varusmiespalvelus Lentoreserviupseerikurssilla kestää 347 vuorokautta.

HN_pari_frisianflag_IlmavoimatLentoreserviupseerikurssi on väylä sotilaslentäjän ammattiin. Varusmiespalveluksen päätteeksi kurssin käyneiden on mahdollista hakeutua Maanpuolustuskorkeakoulun kadettikurssin ohjaajaopintosuunnalle, josta valmistuttuaan hänet nimitetään puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen lentoupseerin virkaan.

Vinka-alkeiskoulukoneella tapahtuneiden lentämisen perusteiden opiskelun jälkeen ohjaajaopintosuunnan oppilaat perehtyvät suuritehoisen sotilassuihkukoneen lentämiseen ja ilmataistelutaitoihin Ilmasotakoulun Hawk-suihkuharjoituskoneilla. Tämän jälkeen ohjaajaoppilaiden koulutus eriytyy puolustushaaroittain ja lentokaluston mukaan.

Oppilaita koulutetaan ohjaajiksi muun muassa ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjiin, maavoimien NH90-kuljetushelikoptereihin sekä rajavartiolaitoksen helikopteri- ja lentokonekalustoon.

NH90_1Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille valitaan vuosittain 35–40 varusmiestä. Kursseille on viime vuosina tullut noin 600 hakemusta. Vuoden 2016 haussa kuitenkin saavutettiin korkein hakijamäärä kymmenen vuoteen, kun hakemuksia saapui määräajassa 649 kappaletta.

"Sotilaslentäjän ammatti nähdään kiinnostavana ja monipuolisena uravaihtoehtona ja ilmavoimien toiminta on ollut monin tavoin esillä julkisuudessa", arvioi Lentoreserviupseerikurssin valintaupseeri majuri suosion syitä.

Hakemusten saavuttua Ilmasotakoulussa tehdään hakijoiden esikarsinta hakupapereiden, todistusten ja terveysselvitysten perusteella. Lehtisen mukaan näin suureen joukkoon mahtuu hakijoita monenlaisista lähtökohdista.

"Mukana on heitä, jotka ovat kuulleet LENTORUK:sta vasta kutsunnoissa ja päättäneet suoriltaan hakea. Sitten on nuoria, joilla ajatus hakeutumisesta on kypsynyt ajan kanssa. Joka tapauksessa esikarsinnan tuloksista kerrotaan kaikille hakijoille tammikuun loppuun mennessä", jatkaa Lehtinen.

Raja_lento_H215_laskeutuu_1Pääsääntöisesti kurssille hakeutuvat valmistautuvat viisivaiheiseen valintaprosessiin treenaamalla kuntotesteihin. Lehtinen muistuttaa, että ne läpäistyään hakijalla on edessään vielä useita henkilökohtaisia kykyjä mittaavia vaiheita, joihin ei varsinaisesti pysty etukäteen valmistautumaan.

"Koko valintaprosessi tähtää siihen, että heinäkuussa 2017 palveluksensa lentoreserviupseerikurssilla aloittaa hakijajoukon 35–40 motivoituneinta ja sopivinta varusmiestä", päättää Lehtinen.