Suomen Hornet-osastolle valmiussertifikaatti - aloittaa Naton operatiiviset päivystystehtävät Romaniassa

Romania_sertifikaattiNaton ilmaesikunta Allied Air Command (AIRCOM) toteutti Romaniassa kesäkuun ensimmäisen viikon aikana kaksiosaisen evaluoinnin, jossa todennettiin suomalaisen Hornet-hävittäjäosaston kyky aloittaa Naton operatiiviset päivystystehtävät alueella. Suomen hävittäjäosasto sai 11. kesäkuuta 2024 odotetun valmiussertifikaatin ja Suomen ensimmäinen osallistuminen Naton ilmapuolustuksen tehostettuun läsnäoloon eli Air Shielding -toimintaan voi alkaa.

Naton ilmaesikunnan TACEVAL-ryhmä Saksan Ramsteinista suoritti suomalaisen hävittäjäosaston yleisen evaluoinnin kesäkuun alussa. Evaluaatiossa tarkastettiin hävittäjäosaston kaikkien toimialojen osaaminen Naton taktiikoista, tekniikoista ja toimintatavoista.

Romania_HN_joukotEvaluoinnin toinen osa koostui ilmaesikunnan alaisen Torrejónin monikansallisen ilmaoperaatiokeskuksen suorittamasta operaatiokohtaisesta arvioinnista, jossa todennettiin hävittäjäosaston valmius aloittaa operatiivinen päivystystoiminta Romaniassa.

Ilmavoimien valmiusyksikkö on läpäissyt Naton toteuttaman arvioinnin myös aiemmin. Vuonna 2013 noin 100 Naton arvioijaa toteutti evaluoinnin Suomessa ja vuonna 2009 valmiusyksikkö selvisi Saksassa samankaltaisesta arvioinnista ensimmäisenä puolustusliiton ulkopuolisena ilmavoimayksikkönä (uutisemme aiheesta: Ilmavoimien valmiusyksikkö läpäisi NATO-arvioinnin).

Mihail Kogălniceanun tukikohdassa Romaniassa järjestettiin tiistaina 11. kesäkuuta 2024 virallinen tilaisuus, jossa Torrejónin monikansallisen ilmaoperaatiokeskuksen apulaiskomentaja, Kreikan ilmavoimien prikaatikenraali Avraam Kazantzoglou luovutti Suomen hävittäjäosastolle ja sen johtajalle everstiluutnantti Rami Lindströmille virallisen valmiussertifikaatin.

Romania_FIN_R24"Evaluoinnissa arvioitiin käytännössä, osaako joukko toimia Naton taktiikoiden, tekniikoiden ja toimintatapojen mukaisesti. Samalla todennettiin johtamisjärjestelmien toimivuus ja yhteensopivuus, jotta päivystyskoneet saadaan tarvittaessa käskytettyä ilmaan. Saimme evaluoinnista hyvää palautetta ja olemme nyt valmiina aloittamaan päivystystehtävät Naton sotilaallisen komentorakenteen johdossa", sanoi hävittäjäosaston ja Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n komentaja komentaja everstiluutnantti Rami Lindström.

Tukikohdassa järjestettyyn juhlalliseen tilaisuuteen osallistuivat kunniavieraina Romanian puolustusministeri Angel Tîlvăr ja Suomen Romanian-suurlähettiläs Leena Liukkonen. Suomen Ilmavoimien komentajan edustajana tilaisuuteen osallistui Karjalan lennoston komentaja, eversti Johan Anttila.

Prikaatikenraali Kazantzoglou kiitti puheessaan Suomea panoksesta ja sitoutumisesta Euroopan ilmatilan turvaamiseen ja korosti Naton päättäväisyyttä puolustaa kaikkia jäseniään.

Romania_Kreikka"Mustanmeren alue on strategisesti tärkeä liittokunnalle, joten toimintamme täällä Romaniassa osoittaa lujaa päättäväisyyttä suojella kansalaisiamme, puolustaa alueellista koskemattomuuttamme sekä turvata vapauttamme ja demokratiaamme. Suomalaisen hävittäjäosaston lähettäminen Romaniaan heti Suomen Nato-jäsenyyden jälkeen sekä yhteistyö Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kanssa ovat kristallinkirkkaita viestejä siitä, että liittolaisina olemme yhdessä vahvempia", totesi prikaatikenraali Kazantzoglou.

Romania_Anttila"Olen varma, että Nato-integraatiomme ottaa suuren edistysaskeleen tämän operaation aikana, kiitos yhteistyön Ison-Britannian ja Romanian ilmavoimien kanssa. Naton jäsenenä Suomi on nyt osa liittokuntaa, joten meidän ei enää tarvitse ratkaista kaikkia ongelmia yksin. Tämä operaatio ei olisi ollut mahdollinen ilman liittolaistemme tukea. Haluan myös ilmaista syvän kiitollisuuteni suomalaisen hävittäjäosaston henkilöstölle, sillä he ovat tehneet lähes mahdottomasta totta. Suuri kiitos kaikille tiimimme jäsenille - yhdessä olemme vahvempia!",  kiitteli eversti Anttila suomalaisen hävittäjäosaston henkilöstöä kovasta työstä.


Päivystystoimintaa suorit
etaan vuoroviikoin RAF:n Typhoonien kanssa

Romania_HN_varustusSuomen seitsemän ilmataisteluohjuksin, tykein ja omasuojajärjestelmin varustettua F/A-18 Hornet -hävittäjää miehistöineen päivystää Mihail Kogălniceanun tukikohdassa osana Naton Air Policing -toimintaa vuoroviikoin Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n kuuden Typhoon-hävittäjän kanssa. Suomalaiset ja brittiläiset hävittäjät operoivat Romaniassa rinnakkain heinäkuun loppuun asti.

Romanian ilmavoimien F-16 -hävittäjät puolestaan päivystävät Feteștin tukikohdassa.

Romania_HN_F16_Typhoon_2Suomalaisten hävittäjien läsnäolo Romaniassa on osa Naton laajempaa Air Shielding -toimintaa, jossa liittokunnan yhteistä puolustusta ja pelotetta vahvistetaan hävittäjien ja ilmatorjuntayksiköiden tehostetulla läsnäololla ja harjoitustoiminnalla Naton itäisissä jäsenmaissa.

Suomen Ilmavoimien ensimmäisen merkittävän Nato-operaation tavoitteena on tehostaa läsnäololla ja valmiudella Romanian, Bulgarian ja koko Naton ilmapuolustusta sekä osallistua liittokunnan ilmatilan valvontaan ja turvaamiseen.

Suomen hävittäjäosasto osallistui heti kärkeen myös Romaniassa ja Bulgariassa järjestettyyn Naton Ramstein Legacy 24 -ilma- ja ohjuspuolustusharjoitukseen. Harjoitus alkoi 3. kesäkuuta ja päättyy 14. kesäkuuta. Ramstein Legacy 24 on merkittävä Naton integroidun ilma- ja ohjuspuolustusharjoitus, jossa on mukana johtokeskus- ja tutkavalvontakonetoimintoja sekä ilma- ja ohjustorjuntajoukkoja. MH

Lue myös: