Suomen ja Brasilian välinen lentoliikennesopimus avaa uusi mahdollisuuksia Finnairille

FinnairA350tailSuomi on neuvotellut Brasilian kanssa lentoliikennesopimuksesta Brasiliassa  7. joulukuuta 2021. Kyseinen sopimusteksti parafoitiin jo näiden neuvottelujen päätteeksi. Kesän 2023 aikana allekirjoitettavalla sopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen Suomen ja Brasilian välillä.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Brasiliassa kesällä 2023. Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Johanna Karangon tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahden allekirjoittamaan Suomen ja Brasilian välisen lentoliikennesopimuksen.

Sopimuksen määräykset tarjoavat molempien maiden liikenteen harjoittajille vastavuoroisen vapauden lentoliikenteen harjoittamiseen maiden välillä ja niiden kautta sekä niistä kolmanteen maahan. Suomella ei ole aikaisempaa lentoliikennesopimusta Brasilian kanssa.

Nykyisin Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta tiettyjen lentoliikennesopimuksiin liittyvien kysymysten osalta. Suomi on EY N:o 847/2004 -asetuksen mukaisesti ilmoittanut neuvottelutuloksesta komissiolle, joka hyväksyi sen 23. toukokuuta 2023.

Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on vastaanotettu viimeinen diplomaattiteitse toimitettu kirjallinen ilmoitus, jolla osapuolet ilmoittavat toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on saatettu päätökseen.

Sopimus mahdollistaa Finnairille uusia markkinoita lännen suuntaan Etelä-Amerikan mantereelle, kun idän suunta on edelleen suljettu Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Finnair ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoittanut lentoliikenneyhteyksien käynnistämisestä Brasilian suuntaan.

Finnair on lentänyt Brasiliaan aiemminkin Boeing 757 -koneilla. Tuolloin lentoja operoitiin Kanariansaarten kautta. Aikanaan myös DC-10 -koneella on lennetty ainakin maailmanympärimatkalla Brasilian Recifeen.

Lue myös: