Suomen lentoasemaverkoston tulevaisuutta pohditaan Säätytalolla

kyllonen_vnkansliaLiikenne- ja viestintäministeriö järjestää osana lentoliikennestrategian valmistelua työpajan lentoasemaverkostosta torstaina Säätytalolla. Työpajan tavoitteena on arvioida lentoasema- ja aluekohtaisesti kunkin lentoaseman ja talousalueen vahvuuksia ja lentoliikenteen kehittämismahdollisuuksia.

"Lentokenttä ilman lentoliikennettä on kuin kunnantalo ilman tehtäviä. Lentoliikenne on tänä päivänä kilpailtua liiketoimintaa, joka edellyttää toimiakseen riittävän suuria asiakasvirtoja. Lentoyhteyksien säilyttäminen maakunnissa vaatii tiivistä yhteistyötä alueiden ja toimijoiden kesken," arvioi liikenneministeri Merja Kyllönen Helsingissä lentoasemaverkoston kehittämisen työpajan avauspuheessa.

Työpaja on osa liikenneministeriön vuoden 2014 lopulla valmistuvaa lentoliikennestrategiaa. Lentoasemaverkosto-työpajaan on kutsuttu laajasti lentoliikenteen eri intressitahoja.

Työpajan tavoitteena on käynnistää lentoasemaverkoston yhteisesti hyväksyttävän tulevaisuuden tavoitekuvan rakentaminen. Osana tätä on tarkoitus hahmottaa alueellisesti parhaat ratkaisumallit ja muodostaa yhtenäinen kuva lentoasemaverkoston parhaasta mahdollisesta kattavuudesta.

Lentoliikennestrategiassa on kyse Suomen lentoliikenteen kokonaisuuden hahmottamisesta, ei vain lentokenttien säilyttämisestä tai lakkauttamisesta, ministeri Kyllönen painotti.

"Ennen työpajaa tapasin maakuntien ja lentokenttien edustajia ja kuulin heidän näkemyksiään. Toivon, että keskusteluissamme vahvistui ymmärrys siitä, että pelkästään yhden osan, eli lentokenttäverkoston, säilyttäminen ennallaan ei vielä takaa lentoliikenteen saati koko liikennejärjestelmän toimivuutta."

"Tärkeä osa kokonaisuutta ovat sujuvat matkaketjut ja entistä nopeammat raideliikenneyhteydet, mutta myös mahdolliset markkinamuutokset. Muutostarpeet on analysoitava huolella, jotta tulevan strategian linjaukset ovat kestäviä," ministeri Kyllönen sanoi.