Itärata yhdistäisi Helsinki-Vantaan Venäjälle - junaratahanketta selvittävä ryhmä aloitti työnsä

Helsinki_Airport_T2_entranceItärataa selvittävä ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona 3. lokakuuta 2018.  Suunnitteilla oleva junarata kulkisi lentoasemalta Porvoon ja Kouvolan kautta Venäjälle Pietariin saakka. Hanke tukisi toteuessaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvua multimodaaliseksi matkakeskukseksi.

Kyseessä on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimeksiannosta aloitettu ryhmä, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia linjaukselle, joka kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan.

 Liikennevirastolla on aikaisempia selvityksiä Itäradasta, joita tässä yhteydessä päivitetään ja tarkastellaan uudelleen. Liikenneviraston mukaan pitkällä tulevaisuudessa toteutuviin ratayhteyksiin pitää varautua kaavoituksessa, jotta niiden toteutumisedellytykset maankäytössä voidaan turvata.

Helsinki_Airport_T2_ilmakuva_talviVarautuminen edellyttää, että linjauksen sijainti suunnitellaan riittävällä tarkkuudella. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on varauduttu valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissakin mainittuun uuteen nopeaan ratayhteyteen Helsingin suunnasta itään ja Lentorataan.

Nyt työnsä aloittaneen työryhmän tehtävänä on lisäksi arvioida radan laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Määräaika on vuoden loppuun.

 Itärata on nopeiden Helsinki-Tampere ja Helsinki-Turku –ratojen selvitystöiden ohella yksi Suomen tämän hetken tärkeimmistä tarkasteltavista ratahankkeista.

Toteutuessaan hanke tukisi Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvua merkittäväksi multimodaaliseksi matkakeskukseksi. Helsinki-Vantaan on suunnitelmien mukaan määrä yhdistää pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kuten Kehärata, bussit ja taksit, liityntäliikennemuodot kuten MaaS, erilaiset kimppakyytiratkaisut sekä yhteiskäyttöautot, kotimaisen ja kansainvälisen pitkämatkaisen liikenteen kuten lentoliikenne, junaliikenne ja lauttaliikenne Tallinnasta sujuviksi matkaketjuiksi.

 Ryhmässä on mukana edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Etelä-Karjalan liitosta, Etelä-Savon liitosta, Kainuun liitosta, Kymenlaakson liitosta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Savon liitosta, Uudenmaan liitosta, Kouvolan kaupungista ja Porvoon kaupungista.

Lue myös: