Suomi palautti EU-sisärajavalvonnan väliaikaisesti huippukokouksen turvaamiseksi

Raja_nose_ARR_alueValtioneuvosto päätti odotetusti sisärajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta 13. heinäkuuta. Suomi palautti tilapäisesti rajavalvonnan EU-sisärajoilleen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen turvallisuusjärjestelyjen tukemiseksi. Sisärajavalvonta alkoi perjantaina 13. hienäkuuta kello 12 ja päättyy tiistaina 17. heinäkuuta kello 12.

Sisärajavalvonnan palauttamisen tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saapuvat tai Suomesta lähtevät ulkomaalaiset täyttävät säädetyt maahantulon tai maassa oleskelun edellytykset sekä tunnistaa mahdolliset riskihenkilöt.

Rajavalvonta ei kohdistu kaikkiin matkustajiin. Sisärajoilla rajavalvonta kohdennetaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella. Erityisinä painopisteinä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema sekä Helsingin ja Turun satamat.

Sisärajavalvonnan palauttamisella ei muuteta voimassa olevaa lakia. Sisärajan ylittäminen ei edellytä nykyisestä poikkeavien matkustusasiakirjojen mukana oloa. Ainoa muutos on se, että jokaisen matkustajan tulee sisärajoillakin varautua mahdollisiin raja- ja ulkomaalaisvalvontatoimiin.

Rajavartiolaitos vastaa sisärajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta.


Henkilöllisyys kyettävä todistamaan

Matkustaessaan suoraan toisesta pohjoismaasta Suomeen pohjoismaan kansalaisella ei tarvitse olla passia. Kuitenkin myös pohjoismaan kansalaisen on mahdollisen rajatarkastuksen yhteydessä luotettavalla tavalla kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Suomen kansalaisella on aina oikeus saapua kotimaahansa.

Muut Euroopan unionin kansalaissten maahantulon edellytyksenä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi, kuten muutenkin. Muun ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että hänellä on voimassa oleva passi ja tarvittaessa viisumi tai muu vaadittava asiakirja.

Lue myös: