Trafi huolissaan ultrien turvallisuustilanteesta

raakkyla_ikarus_poliisiLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on huolissaan ultrakoneiden lentäjien turvallisuudesta. Viime aikojen onnettomuuksissa lentäjän virhe on ollut merkittävässä roolissa. Erityisesti ongelmia on ollut kellukekoneissa. Muita esiin nousseita tekijöitä ovat Trafin mukaan ylipaino ja sakkaus.

”Karkeasti sanottuna kellukkeet, ylipaino ja sakkaus ovat ultralentäjän avaimet kuolemaan”, toteaa ilmailujohtaja Pekka Henttu.

”Jokaisen harrastelentäjän tulisikin olla tietoinen koneen rajoista ja omista kyvyistään lentäjänä.”

”On todella vaarallista, että lentoon lähdetään ylipainoisella koneella, mahdollisesti myös painopisterajat ylittäen. Lentäjän tulisikin aina varmistua siitä, että kone on kuormattu oikein. Erityisen huolestuttavaa tämä on sakkausnopeuden ja koneen hallittavuuden näkökulmasta”, painottaa Henttu Trafin tiedotteessa.

Hyvä ilmailutapa, joka painottaa lentäjän huolellisuutta, vastuuta ja sääntöjen noudattamista, on harrasteilmailun turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. On tunnettava koneen suorituskyky, erityisesti sen rajoitukset.

Omat taidot ja rajat tulee tuntea ja tiedostaa, että ne muuttuvat jatkuvasti mm. viimeaikaisen kokemuksen ja oman vireystilan mukaan. Omaa osaamistaan tulee myös ylläpitää jatkuvasti.

Oikea asenne tärkein, muutoksia tarvittaessa myös ilmailumääräyksiin

Trafi panostaa yhteistyössä Suomen ilmailuliiton ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa harrastelentäjien turvallisuuden parantamiseen. Viimeaikaisten onnettomuuksien seurauksena lentäjiä informoidaan riskeistä. Erillisten tilaisuuksien ja uutiskirjeiden lisäksi asiaa käsitellään myös kesän lentotapahtumissa.

Vaikka oikea asenne on tärkein, Trafi arvioi myös ultrakonetoiminnan ilmailumääräysten muutostarpeet. Sakkausvaroittimia tultaneen ehdottamaan pakollisiksi vähintäänkin kaikkiin kellukekoneisiin, mutta niitä suositeltaneen myös kaikkiin muihin ultrakevyisiin koneisiin.

”Mitkään viranomaisohjeet eivät kuitenkaan poista yksittäisen lentäjän vastuuta sekä omasta että matkustajiensa turvallisuudesta. Toivoisinkin, ettei ultrilla lentämisestä ole kehittynyt moottoripyörän ohella uutta välinettä viidenkympin villityksen lääkkeeksi tavalla, jossa turvallisuusajattelu jää haaveiden jalkoihin."

"Oikea asenne ratkaisee ilmailunkin turvallisuuden. Turvallinen ilmailu on upea harrastus – erityisesti yhteisöllisesti toteutettuna, kokemuksia jakaen”, summaa Henttu.