Trafi: Ilmailussa eteen tulevista ennakoimattomistakin tilanteista on kyettävä selviytymään

Airbus_nosesKaupallisen ilmailun vuosi 2015 oli kansainvälisesti historian turvallisin, kuoleman johtaneiden onnettomuuksien lukumäärällä mitattuna. Myös Suomessa ilmailun turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haluaa kulkea turvallisuustyön eturintamassa.

Euroopassa on varsin kattavat ilmailua koskevat turvallisuusmääräykset ja niitä kehitetään entistä enemmän myös maailmanlaajuisesti. Viime vuosien aikana on tehty paljon ennalta ehkäisevää ja poikkeustilanteita ennakoivaa työtä.

”Saavutettu turvallisuustaso ei kuitenkaan ole tae tilanteen pysyvyydestä myös jatkossa, vaan turvallisuustyön tulee jatkua korkealla tasolla, joka päivä”, sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Trafi_Pekka_HenttuLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on aiemmin julkaissut kaksivuotisen Tiedosta toimenpiteisiin -projektin, jonka aikana kehitettiin riskiperusteisen vaikuttamisen prosessi, joka perustuu moderniin käsitykseen riskienhallinnasta monimutkaisissa järjestelmissä.

Ilmailussakaan ei voi varautua kaikkeen etukäteen mutta turvaverkkona ovat edelleen ammattilaiset. Heillä on kyky löytää toimintamalli ennakoimattomaan, yllättävään tilanteeseen – mahdollisesti tavoitteita muuttaen, analysoi Trafi turvallisuuskatsauksessaan.

Kaupallisen ilmailun ohessa on huolehdittava turvallisuudesta myös harrasteilmailun sekä taivaalle nousevan miehittämättömän ilmailun osalta.

”Viime vuonna harrasteilmailun turvallisuus palasi edellisvuosien onnettomuuksien jälkeen hyvälle tasolle. Lisäksi harrasteilmailun osalta saavutettiin hienoja tuloksia yhdessä toimijoiden kanssa totutetun harrasteilmailuprojektin myötä", jatkaa Henttu.

Miehittämätön ilmailu kehittyy kovaa vauhtia liikenteen palvelusegmentiksi, joka on osaltaan riippuvainen viranomaisen toiminnasta.

"Tällä hetkellä vaikuttaa, että sääntelyä tarvitaan, mutta sen on oltava kevyttä, riskiperusteista ja mahdollisimman vähän tavoitteiden saavuttamisen yksityiskohtia sisältävää. Sääntelyä toivovat erityisesti alan ammattimaiset toimijat, jottei ala saisi kielteistä ja pahimmillaan jopa vihamielistä kansalaisten vastaanottoa", kommentoi Henttu miehittämättömän ilmailun tilannetta.


Ilmailun turvallisuutta rakennetaan kahdella tasolla

Suomalaiset ilmailuorganisaatiot työskentelevät parhaillaan turvallisuusjohtamisen I-tasolla- tai sitä rakentaen. Trafin mukaan eteneminen on ollut hyvää.

A320_wingtip_1Turvallisuusjohtamisen II-tasolla pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni asia onnistuisi hyvin, samalla kohennetaan resilienssiä, jotta myös odottamattomat tilanteet muuttuvissa olosuhteissa pystyttäisiin hallitsemaan mahdollisimman hyvin.

"Yritysjohdon sitoutumista turvallisuusjohtamiseen voi mielestäni arvioida sillä, kuinka kokeneita, osaavia, näkemyksellisiä turvallisuuden ammattilaisia he ovat nimittäneet turvallisuusjohtajiksi – kuinka he ovat panostaneet turvallisuusjohtamiseen. Turvallisuusjohtaminen on pakollinen investointi, josta kannattaa ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti. Harva lentoyhtiö kestää onnettomuuden", toteaa Henttu.

"Menestyäkseen lentoliikennejärjestelmän on nautittava yleisön luottamusta. Sen eteen meidän kaikkien on tehtävä työtä jatkuvasti ja kehittyvästi", päättää Henttu Trafin turvallisuuskatsauksessa.

 

Trafi: Liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsaukset

Lue myös: