Trafi myönsi lentoliikenteen päästökaupan maksuttomat päästöoikeudet vuosille 2012-2020

In-the-skySuomen lentoliikenteen päästökauppaviranomaisena Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt ilma-aluksen käyttäjille eli pääasiassa lentoyhtiöille maksuttomia lentoliikenteen päästöoikeuksia päästökauppakausille 2012-2020. Maksutta jaetaan vain osa lentoliikenteen tarvitsemista päästöoikeuksista ja loput oikeudet on ostettava markkinoilta. Yksi päästöoikeus tarkoittaa oikeutta päästää hiilidioksidipäästöjä ilmaan yhtä hiilidioksiditonnia vastaava määrä.

Päästöoikeuksia myönnettiin seitsemälle yritykselle seuraavasti:

2012 2013-2020 2013-2020
myönnetyt  vuosittain myönnetyt päästöoikeuksien 
päästöoikeudet  päästöoikeudet yhteismäärä
Air Finland 49 116 46 405 371 240
Blue 1 121 209 114 521 916 168
Finnair 1 910 096 1 804 687 14 437 496
Flybe Finland Oy 29 075 27 471 219 768
Alticor Inc 104 98 784
Metropolitan Life 49 47 376
River Aviation Oy 37 35 280
Yhteensä 2 109 686 1 993 264 15 946 112Kunkin toimijan saamat päästöoikeudet on määritetty kertomalla ilma-aluksen käyttäjän kuljettamat hyötytonnikilometrit komission antamilla vertailuluvuilla. Vertailuluvut on laskettu vuonna 2010 kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin perusteella.

Suomen päästökaupparekisteriviranomaisena Energiamarkkinavirasto vastaa siitä, että nyt myönnetyt päästöoikeudet siirtyvät ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille aina vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä. Ensimmäisen kerran toimijoiden on palautettava päästöoikeuksia 30.4.2013 mennessä, jolloin palautetaan vuoden 2012 CO2-päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia.

Suomen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt noin 2,6 miljoonaan tonnia

Lentoliikenteen päästökauppa alkaa vuonna 2012. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville lentoyhtiöille jaetaan päästöoikeuksia yhteensä noin 170-180 miljoonalle päästötonnille vuosittain 2012-2020.

Suomen koti- ja ulkomaan lentoliikenteen päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2010 noin 2,6 miljoonaa tonnia. Koko Euroopan lentoliikenteen päästökaupan piirissä olevista päästöistä Suomen osuus on arviolta hieman yli 1 prosentti.