Traficomin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen - vähennystarve putosi 56 henkilöön

Traficom_liiviLiikenne- ja viestintävirasto Traficom on saanut  päätökseen joulukuussa 2020 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut. Alkuperäinen vähennystarve putosi 120 henkilöstä alle puoleen eli enintään 56 henkilöön.

Traficom kertoo onnistuneensa yhteistoimintaneuvotteluissa pudottamaan irtinsanottavien määrän alle puoleen suunnitellusta eli enintään 56 henkilöön. Tavoitteena on vähentää irtisanomia vielä tästäkin uudelleensijoittamalla ja -kouluttamalla henkilöstöä. Valtionvarainministeriöltä Traficom on hakenut irtisanoutumiskorvauksen maksua 30 henkilölle.

Irtisanottaville Traficom kertoo tarjoavansa laajaa muutosturvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa suunniteltujen irtisanoutumiskorvausten maksamisen lisäksi pyrkimystä uudelleensijoittamaan ja -kouluttamaan henkilöstöä. Tukea työllistymistymiseen voidaan antaa osallistumisella enintään yhden vuoden palkkakustannuksiin, jos uusi työpaikka on valtionsektorin ulkopuolella. Tavoitteena on pysyvä työllistyminen.

Traficomissa toteutettujen yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena oli saavuttaa välttämättömät toimet viraston talouden tasapainottamiseksi. Toimintaa tehostetaan rakenne- ja tehtävämuutoksilla sekä uusilla toimintatavoilla ja prosessien kehittämisellä. 

Alueellisten toimipisteiden sijainteihin sen sijaan ei tule muutoksia.

Lue myös: