Työtuomioistuin: Helsinki-Vantaan turvatarkastajien 15-minuuttinen mielenilmaus oli laiton lakko

TurvajonoTyötuomioistuin antoi ratkaisunsa Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastajien työnseisauksesta, joka tapahtui 24. marraskuuta 2016. Viidentoista minuutin mittainen työnseisaus katsottiin laitomaksi lakoksi ja työntekijäliitot tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvoitteen rikkomisesta.

Ilmailualan Unioni IAU ja sen kaksi ammattiosastoa Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry sekä Siviililentoliikenteen työntekijät ry järjestivät 24. marraskuuta 2016 kello 14.40 alkaneen 15 minuutin mittaisen työnseisauksen. Työnseisaukseen osallistui 66 työntekijää. Syynä oli työntekijäliiton mukaan työntekijöiden järjestäytymisvapauden rajoittaminen.

IAU:n mukaan mielenilmaus oli luonteeltaan poliittinen ja sillä osoitettiin tyytymättömyyttä valtio-omisteisen yhtiön henkilöstöpolitiikkaan, joka sallii työnantajan työntekijöiden järjestäytymisvapauteen kohdistuvat toimet Airprossa Oy:ssä, joka on Finavia Oyj:n tytäryhtiö.

Työnantajaliitto Palta vei työntekijäliitot työtuomioistuimeen, joka antoi asiasta päätöksensä 2. lokakuuta. IAU ja sen ammattiosastot tuomittiin työtuomioistuimessa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoihin.

Työtuomioistuin tuomitsi työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvoitteen rikkomisesta 300 euroa, Siviililentoliikenteen työntekijät ry maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1500 euroa.

Ilmailualan Unioni IAU ry, Finavian maapalvelutyöntekijät 009 ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3280,14 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

"Olemme tyytyväisiä tuomioon. Lakko yritettiin työnantajaa mustamaalaamalla naamioida poliittiseksi, vaikka se oli selvästi laiton", kommentoi Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

"Nykyinen työrauhalainsäädäntö on valitettavan hampaaton, eikä sen puitteissa kyetä estämään laittomia työtaisteluita. Asiaan tulisi saada pikainen korjaus. Nykytilasta kärsivät kaikki", jatkaa Aarto.

Työtuomioistuimen ratkaisu TT 2017:126