Työryhmä esittää liikenteen ja viestinnän viranomaistehtävien yhdistämistä yhteen virastoon

LVM-tunnus_suomi_vaaka_rgb_LOGOVirastojen pääjohtajien muodostama esiselvitystyöryhmä ehdottaa, että liikenteenturvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Väyläverkosto jäisi Liikennevirastoon. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2018.


Esiselvityksessä ehdotetaan myös, että Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminta yhtiöitettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöksi, esiselvityksen yhteydessä tehdyn erillisselvityksen mukaisesti.  Mikäli yhtiöittämistä ei toteutettaisi, jatkaisi Liikenneviraston nykyinen liikenteenohjaustoiminto osana Liikennevirastoa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Liikennevirasto jatkaisi valtion väyläverkosta vastaavana virastona.

LVM_1Esiselvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen liiketaloudellinen toiminta jatkuisi Ilmatieteen laitoksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö perehtyy esitykseen ja ottaa siihen kantaa kevään aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. marraskuuta 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista.

Esiselvitys koski Liikennevirastoa, Trafia ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyi selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta.

Edellinen suurempi virastouudistus tehtiin vuonna 2010, kun kuusi väylä- ja turvallisuusvirasto Tiehallinto, Ajoneuvohallintokeskus, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto yhdistettiin kahdeksi virastoksi. Tuolloin syntyivät Liikennevirasto ja Trafi.

Esiselvitystyöryhmän puheenjohtajana toimi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Ryhmän jäseninä olivat Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Esiselvityksen ohjausryhmänä toimi liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjauksen johtoryhmä.

Esiselvitys: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus

Lue myös: