LVM käynnisti esiselvityksen viranomaistoiminnan uudelleen organisoinnista

LVM_LOGOLiikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. marraskuuta 2016 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista.

Esiselvitys koskee Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Työn taustalla LVM:n halu parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja Kari Wihlman. Ryhmän jäseninä ovat Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

Selvitystyön ohjausryhmänä toimii liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjauksen johtoryhmä.

Työryhmän  tehtävänä  on  asianomaisten  virastojen  tehtäviä  ja  toimintaa kartoittamalla  ja  analysoimalla  sekä  virastojen  tärkeimpiä  sidosryhmiä haastattelemalla  laatia  esiselvitys  uudistuksen  periaatteista  ja  siihen  vaikuttavista ja huomioon otettavista seikoista.

Työryhmän toimikausi päättyy 28. helmikuuta 2017