Trafin pääjohtaja Nykopp erosi tehtävästään - uusi Traficom aloittaa vuodenvaiheessa

Mia-Nykopp_kuvaaja-Aleksi-Malinen_TrafiLiikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp on irtisanoutunut tehtävästään 13. joulukuuta 2018. Irtisanoutumisen taustalla ovat esiin nousseet ongelmat Trafin sähköisissä palveluissa. Ne ovat ilma-alusrekisteri mukaanlukien olleet poissa käytöstä ajokorttitietolisäyksen esiin nostamien ongelmien seurauksena. Nykoppin toimikausi olisi virastouudistuksen seurauksenä päättynyt vuodenvaihteessa.

"Trafin julkiset kuljettajatiedot -palvelun toiminnasta syntyneen tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olen päättänyt siirtyä sivuun Trafin pääjohtajan tehtävästä," kommentoi Mia Nykopp LVM:n tiedotteessa.

Trafin pääjohtajana toimii vuoden loppuun asti Liikennevälineet-toimialan johtaja Olli Lindroos.

Mia Nykoppin vuoden mittainen toimikausi Trafin johdossa alkoi 1. tammikuuta 2018. Tuolloin Trafin edellinen pääjohtaja Kari Wihlman siirtyi Liikenneviraston pääjohtajaksi vuoden 2018 alusta. Liikennevirasto saa uuden nimen Väylä vuoden 2019 vaihteessa.

Traficom_logo_twitLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Sen johtoon on ollut ehdolla viisi hakijaa, joista yksi on nyt tehtävästään eronnut Nykopp.

Liikenne- ja viestintäministeriö sai 12.12.2018 Viestintävirastolta pyytämänsä ensimmäisen alustavan asiantuntija-arvion Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta sekä Trafin pääjohtajalta arvion siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti. Sähköisiin palveluihin kuuluu ilmailun osalta mm. ilma-alusrekisteri.

Viestintäviraston selvitystä johtava pääjohtaja Kirsi Karlamaa kertoo, että Trafin palvelukokonaisuuden tietoturvallisuuden taso on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtiohallinnon muihin tarkastuskohteisiin, joihin sovelletaan vastaavia tietoturvavaatimuksia.

Ministeriö toteaa, että pyydetyt selvitykset saatiin määräajassa ja niitä on nyt arvioitu. Riskejä Trafin sähköisten palveluiden avaamiseen on edelleen ja siksi palveluita avataan yksi kerrallaan. Ensimmäiset palvelut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa kun Viestintävirasto arvioi sen olevan mahdollista. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan heti kun ne selviävät.

Trafin verkkopalvelun kuljettajatiedot-palvelun kautta on voinut hakea tietoa siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti) tai muu vastaava lupa. Trafi otti 9.12.2018 kaikki sähköiset asiointipalvelut pois käytöstä varmistaakseen kuljettajatiedot-palvelun sulkeutumisen.

Ministeriö ei toistaiseksi julkaise tai luovuta saamiaan selvityksiä. Ministeriön saamat selvitykset pitävät sisällään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Lue myös: