Uudistustyöt jatkuvat Helsinki-Vantaan liikennealueilla

EFHK_remontti_1Finavia toteuttaa kesän aikana uudistustöitä Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueilla. Viime kesänä aloitettuja valumavesien käsittelyä tehostavia kunnostustöitä jatketaan. Sadevesitunnelin kunnostustyöt sulkevat kiitotie 2:n päiväaikaan elokuun loppuun saakka. Lisäksi rakenteilla ovat toisen etäjäänpoistopaikan laajennus ja uusi pelastusasema kiitoteiden 1 ja 2 risteykseen.


Uudistustyöt Helsinki-Vantaan liikennealueilla alkoivat maanantaina 13.5. Töiden tavoitteena on varmistaa sujuva, turvallinen sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava lentoliikenne Helsinki-Vantaalla.

”Valumavesien hallinnan tehostaminen on Finavialle tärkeää, jotta lentoasematoiminnan ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Myös etäjäänpoistopaikan laajennus parantaa talviaikaista vesien käsittelyä lentoasemalla, kun lentokoneiden jäänpoistokäsittelyjä keskitetään”, toteaa kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen.

Tehokkaat toimintamallit kilpailuetuna

Helsinki-VantaaJäänpoistotoiminnan keskittäminen erityisesti tähän käyttöön tarkoitetuille alueille tehostaa glykolipitoisen veden keräystä ja vähentää ympäristökuormitusta. Ensimmäinen alue otettiin käyttöön vuonna 2007 kiitotien 3 koillispäässä. Kiitotie 1:n lounaispäässä sijaitsevan etäjäänpoistopaikan rakentaminen aloitettiin vuonna 2010 ja se on Finavian suurin käynnissä oleva ympäristöinvestointi, jonka kokonaisarvo on noin 36 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan uusi etäjääntoistoalue otetaan käyttöön vuonna 2014.

”Säilyttääksemme Helsinki-Vantaan aseman johtavana vaihtoasemana meidän tulee erottautua kilpailijoista niin palvelusisällössä kuin tehokkuudessakin. Vahvuuksiamme ovat sujuva toiminta talviolosuhteissa ja esimerkiksi eri toimijoiden yhteistyötä korostava CDM-toimintatapa, jotka yhdessä tukevat Helsinki-Vantaan lähtevän liikenteen täsmällisyyttä sekä Finavian kustannustehokkuutta ja siten asemaamme suosittuna vaihtokenttänä”, sanoo Heini Noronen-Juhola, Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja.


Lentosuuntiin vähäisiä vaikutuksia kesän aikana

Kiitotie 2 pidetään pääsääntöisesti suljettuna päiväaikaan klo 7-19 välisenä aikana. Lännen ja lounaan puoleisilla tuulilla laskeudutaan silloin kiitoteille 1 ja 3 Keravan suunnasta, missä lentomelua esiintyy tällöin enemmän. Ilta- ja yöaikaan kiitotie 2 on normaalilla tavalla käytössä laskeutumisiin Nurmijärven suunnasta.

EFHK_remontti_2Etäjäänpoistopaikan ja pelastusaseman rakennustöillä on kesän aikana lyhytaikaisia vaikutuksia kiitotie 1:n käyttöön. Kiitoteiden väliaikaisesti muuttuneella käytöllä on vaikutusta siihen, että lentokoneista aiheutuvaa melua havaitaan totutusta poikkeavilla alueilla. 

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2800.