Vakava porrastusminimin alitus Helsinki-Vantaalla

otkesOnnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt turvallisuustutkintalain 2 §:n nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla 6. helmikuuta 2013 tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta, jossa tapahtui porrastusminimin alitus usean eri ilma-aluksen välillä. Yhteentörmäysvaaraa ei kuitenkaan ollut.

Useita liikennelentokoneita oli iltapäivällä lähestymässä kiitotietä 04L lumisateessa. Ensimmäisenä laskeutui Norwegian-yhtiön (NAX) Boeing 737 -kone. Toisena jonossa oli Flybe-yhtiön (FCM) Embraer 190 ja kolmantena British Airwaysin (BAW) Airbus A320.

Lennonjohto käski BAW:n ylösvetoon, koska lentokoneiden välinen porrastusminimi oli alittumassa edellä lentäneeseen FCM:iin nähden. Myös Flyben Embraer aloitti ylösvedon, koska Norwegianin Boeing oli laskeutumisen jälkeen kiitotiellä oletettua kauemmin.

Tämän seurauksena ylösvedossa olleiden BAW:n ja FCM:n koneiden välinen porrastusminimi alittui selvästi. Samaan aikaan Blue1 -yhtiön Boeing 717 -kone (SAS) teki lentoonlähdön samansuuntaiselta kiitotieltä 04R. Tämän seurauksena myös Flyben ja SAS:n välinen porrastusminimi alittui sivusuunnassa selvästi.

Onnettomuustutkintakeskus sai vaaratilanteesta ilmoituksen välittömästi, jonka jälkeen vaaratilanteesta aloitettiin alustava tutkinta. Lentokoneiden välillä ei ollut välitöntä yhteentörmäysvaaraa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Timo Heikkilä ja jäseniksi asiantuntijat Kari Kallio ja Tauno Ylinen. Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen,

Juttua muokattu: lisätty konetyypit.