Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus käynnistyy Lohtajalla

Stinger_1Kahden puolustushaaran maa- ja ilmavoimien yhteinen valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/2017 järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 14. - 23. marraskuuta 2017. Harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista ja ilmavoimista.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunnan varusmiesten ja reserviläisten tärkein ampumakoulutus- ja taisteluharjoitus.

Lohtaja_1_22017Harjoituksen päätavoitteena on kehittää asevelvollisten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan eri tehtävissä sekä harjoitella puolustushaarojen ilmapuolustuksellista yhteistoimintaa. Harjoituksen vahvuus on suurimmillaan noin 1500 henkeä.

Kaksivaiheisen harjoituksen ampumavaiheessa 14.11. - 18.11. ammutaan kovapanosammunnat ilmatorjunnan ohjusjärjestelmillä sekä ammusaseilla. Pysyvien vaara-alueiden lisäksi, harjoituksen aikana on käytössä myös tilapäisiä vaara- ja rajoitusalueita.

Taisteluvaiheessa 19.11. - 22.11. harjoitellaan ilmatorjuntayksiköiden ja niiden osien taistelun ja tulenkäytön johtamista yhteistoiminnassa muiden ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa. Taisteluvaiheen aikana ei ammuta kovilla panoksilla.

Lohtaja_2_22017Harjoituksen tarkoitukseen on mm. varattu tilapäisin vaara-aluein ilmatilaa Perämeren alueelta maan pinnalta aina lentopinnalle 660 saakka. Harjoituksen jälkimmäiseen vaiheeseen on varattu ilmatilaa myös maa-alueiden yltä.

Harjoituksen johto-organisaation muodostaa Ilmasotakoulu ja tukiorganisaation Panssariprikaati. Ilmapuolustusharjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja eversti Ari Grönroos.


Harjoitukseen kulkevien joukkojen moottorimarssit näkyvät liikenteessä

Harjoitusjoukkojen moottorimarssit saattavat ajoittain ruuhkauttaa liikennettä. Osastojen marssinopeus on 80 km/h. Käytettävät reitit:

Karjalan prikaati

14.11. alkaen klo 07.00:

Vekaranjärvi -VT 15 - Mikkeli - VT 13 - Jyväskylä - VT4 - Hirvaskangas - VT13 - Kokkola - VT8 - Lohtaja

Reserviupseerikoulu (RUK)

18.11. alkaen klo. 10.00:

keva_puolustusvoimatHamina - E18 - VT15 - Kouvola - KT46 - Heinola - E75 - Jyväskylä - E75 - Hirvaskangas - VT13 - Kyyjärvi - VT13 - Kokkola - Lohtaja

Panssariprikaati

18.11. alkaen klo 9.00:

Parolannummi - VT 3-Tampere (läntinen ohitustie) - VT 3 - Seinäjoki - Kauhava - VT 8 - Kokkola - Lohtaja

Ilmasotakoulu

14.11 alkaen klo 9.00:

Tikkakoski - Uurainen - Saarijärvi - Kokkola - Lohtaja

Elektronisen sodankäynnin keskus

14:11 alkaen klo 8.00:

Riihimäki - VT 3 - Tampere (läntinen ohitustie) - VT 3 - Seinäjoki - Kauhava - VT 8 - Kokkola - Lohtaja

Jääkäriprikaati

17.11. alkaen klo 8.00:

Rovaniemi - Kemi - Oulu - Lohtaja