Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus käynnistyy Lohtajalla 17.5. - mukana maa-, meri- ja ilmavoimat

Lohtaja14_6_nasams_net_puolustusvoimatValtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus (IPH 1/21) järjestetään 17.-27.5.2021 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. Laajassa harjoituksessa kehitetään maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien yhteistoimintaa. Lentotoimintaa tapahtuu kaikkina vuorokauden aikoina.

Valtakunnalliseen ilmapuolustusharjoitukseen 1/21 osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1 650 henkilöä, joista noin 100 on reserviläisiä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen.

Harjoituksen tavoitteena on lisätä reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan valmiutta ja osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä operatiiviset vaatimukset huomioiden.

Lisäksi harjoituksessa kehitetään maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien joukkojen yhteistoimintaa ilmapuolustustehtävissä.

Ensimmäisellä viikolla on ampumavaihe 18.-22.5. ja sen aikana käytetään kovia ampumatarvikkeita. Toisella viikolla 23.-27.5. on taisteluvaihe, jolloin käytetään vain harjoitusampumatarvikkeita.

Harjoituksen aikana on helikopteri- ja muuta lentotoimintaa aikavälillä 18.-27.5.2021 kaikkina vuorokauden aikoina.

Samanaikaisesti Pohjois-Suomessa on käynnissä myös Maavoimien tulenkäyttöharjoitus Northern Forest 21. Lisäksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella on käynnissä samaan aikaan Logex 21 -harjoitus maa- ja ilmavoimien tukemiseksi Pohjois-Suomessa.

Lue myös: