Puolustusvoimien pääsotaharjoitus toteutetaan kolmessa osassa - kaikki puolustushaarat mukana

Hornet_amraam_6_net_ilmavoimatPuolustusvoimien kevään 2021 pääsotaharjoitus toteutetaan koronavirustilanteesta johtuen kolmena osaharjoituksena eri puolilla Suomea. Joka toinen vuosi järjestettävässä Puolustusvoimien pääsotaharjoituksessa harjoitellaan eri puolustushaarojen yhteistoimintaa, tulenkäyttöä, logistisia järjestelyjä ja johtamista sekä yhteistoimintaa Rajavartiolaitoksen kanssa.

PV_paasotaharjoitus_2021Pääsotaharjoituksessa testataan asevelvollisten osaamista osana laajoja joukkokokonaisuuksia. Jokaiseen osaharjoitukseen osallistuu joukkoja useasta puolustushaarasta, eri joukko-osastoista sekä toimijoita eri puolilta Puolustusvoimien organisaatiota. Kaikki kevään päättöharjoitukset toteutetaan pandemiatilanteen takia erityisjärjestelyin.

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen 2021 suurin osaharjoitus on Maavoimien Northern Forest 21, joka järjestetään Rovajärvellä, Sodankylässä ja Kittilässä 17.5. - 3.6. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 7 000 henkilöä, joista reserviläisiä on noin 2 000.

Merivoimien esikunnan johtama osaharjoitus Ritva 21 järjestetään 26.5. - 2.6. Harjoitustoiminta keskittyy Uudenmaan rannikkoalueille sekä laivastojoukkojen osalta Saaristomerelle ja Suomenlahdelle. Harjoituksen joukkoja toimii lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla.

Ilmavoimat tukee Maavoimien ja Merivoimien johtamia kevään osaharjoituksia lentosuoritteilla. Koronatilanteesta johtuen Ilmavoimien osaharjoitus Touko 21 siirretään syksyyn viikoille 39 - 40, jolloin se toteutetaan Ruska 21 -ilmaoperaatioharjoituksena.

MLU_HN_4Ilmavoimat järjestää 23. - 28.5. Ilmataktiikka 21 -lentotoimintaharjoituksen, johon osallistuu yli 30 ilma-alusta. Pääosin palkatun henkilökunnan voimin toteutettavan harjoituksen lentotoiminnassa tukeudutaan Rovaniemen, Rissalan, Oulunsalon, Tikkakosken ja Pirkkalan tukikohtiin. Ilmavoimien varusmiesten päättöharjoitukset toimeenpannaan hajautetusti joukko-osastoissa.

Pääsotaharjoituksen lisäksi Puolustusvoimissa järjestetään muita päättöharjoituksia, joista merkittävimpiä ovat Maavoimien mekanisoitujen joukkojen harjoitus Nuoli 21 Niinisalossa 26.5. - 3.6. ja Ilmapuolustusharjoitus 1/21 (IPH 1/21) Lohtajalla 17. - 27.5. Kumpaankin harjoitukseen osallistuu palkatun henkilöstön ja varusmiesten lisäksi noin kaksisataa reserviläistä.

Stinger_1Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa pääsotaharjoituksen osaharjoituksien ja päättöharjoituksien logistisen tuen järjestelyistä. Suurin logistiikkaharjoitus on 3. Logistiikkarykmentin johtama LOGEX 21 North -harjoitus, jolla tuetaan Maavoimien ja Ilmavoimien joukkoja samanaikaisesti useammassa harjoituksessa eri puolilla Suomea.

Sotaharjoitusten suunnittelussa seurataan koronatilanteen kehittymistä ja toimeenpano tarkastellaan vielä tapauskohtaisesti. Harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota terveysturvallisuuteen sekä koronaohjeistuksen huolelliseen noudattamiseen. Muutokset harjoitustoimintaan ovat mahdollisia.