Valtio lupaa väliaikaista koronatukea maakuntalentoyhteyksien liikennöintiin

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriön alueiden lentoliikennettä selvittänyt työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille vuoden 2021 loppuun saakka. Finnair ilmoitti 17. syyskuuta lopettavansa kaupalliselta pohjalta toimivat lennot näihin kohteisiin keväällä 2021.

Valtion tuen tarkoituksena on edistää alueiden työllisyyttä ja vientiteollisuuden elpymistä sekä turvata lentoliikenteen riittävä alueellinen saavutettavuus tilanteessa, jossa lentoliikenne Suomesta maailmalle muutenkin alkaa elpyä.

Kilpailutuksen jälkeen vuoden 2021 loppuun voimassa oleva tilapäisratkaisu tarjoaisi aikaa pidemmän aikavälin ratkaisulle sekä uusien markkinaehtoisten mallien kehittämiseen koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisitilanteen yli. Maakuntalentoasemat ovat painottaneet kannanotoissaan toimivien lentoliikenneyhteyksin merkitystä niiden elinkeinoelämälle.

Työryhmä korostaa, että Suomen ja alueiden saavutettavuutta on tarkasteltava ja kehitettävä pitkäjänteisesti valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

"On tärkeää, että lentoliikenne turvataan koko maassa, myös poikkeusoloissa. Lentoliikennettä tulee kuitenkin kehittää pitkäjänteisesti ja kestävästi toiminnan tehokkuuden ja ympäristön ja ilmaston näkökulmasta", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Työryhmän esitystä tukee Finnairin 17.9.2020 antama ilmoitus, että minimiyhteydet viiteen kaupunkiin palautetaan marraskuun alusta alkaen talvisesongin ajaksi. Käytännössä tämä ratkaisu tarkoittaa, että keväällä alkanut lentokatko päättyy alueiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on liikenteen saumaton jatkuminen.

"Finnairin ratkaisu luo sillan, jonka aikana valtion kilpailutus saadaan tehtyä ja 2021 loppuun jatkuva liikennöinti varmistettua", sanoo ministeri Harakka.


Valtion tuesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä

Valtion tuesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto toimivaltaisena viranomaisena käynnistää lentoliikennepalvelujen hankinnan. Hankinnan palvelutason yksityiskohdat selviävät jatkovalmistelun yhteydessä.

Tuen myöntämisessä on huomioitava EU:n sääntelyn reunaehdot.


Työryhmän toimiaika päättyy syyskuun lopussa

Alueiden lentoliikennettä arvioivan työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala. Työryhmän toimiaika päättyy 30.9.2020.

Työryhmässä jäseninä ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa maakuntalentoasemien lentoyhteyksistä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle toimikautensa mukaisesti syyskuun loppuun mennessä.

 

Myös ilmailun digitalisaatiokehitys arvioinnin alla

Tulevaisuudessa vakiintuneita kaupallisia reittiliikenteen matkustaja- ja tavarakuljetuksia tulee mahdollisesti haastamaan myös uudenlaiset digitaalista tietoa hyödyntävät ilmailun muodot.

Tätä kehitystä ennakoimaan liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida, miten digitalisaatioon nojaavaa ilmailua ja siihen perustuvia uudenlaisia liikkumisen palveluita voidaan kehittää ja huomioida 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Lue myös: