Valtio ostamassa enemmistön Suomen Ilmailuopistosta - Finnair luopuu omistuksestaan

SIO_2020(Päivittynyt klo 16.24) Valtio suunnittelee yhdessä Porin kaupungin kanssa Finnair Oyj:n omistuksessa olevien erityistehtäväyhtiö Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeiden hankintaa, koska Finnair on ilmoittanut osakassopimukseen perustuen haluavansa luopua omistuksestaan.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Ilmailuopiston osakkeiden hankintaa 22. maaliskuuta 2021.

Valtioneuvosto hakee eduskunnalta valtuutta käyttää valtioneuvoston kanslian momentilla jo olevia määrärahoja osakkeiden ostamiseen. Lopullisen päätöksen osakkeiden ostamisesta tekee valtioneuvoston yleisistunto. Järjestelyä varten ei tarvitse hakea uusia varoja valtion budjetista. 

Suomen Ilmailuopisto kouluttaa ammattitaitoisia liikennelentäjiä sekä helikopterilentäjiä. Suomen kaupalle ja taloudelle lentoyhteyksien häiriötön toimivuus on elintärkeää ja ammattitaitoisten liikennelentäjien saatavuuden varmistaminen on olennaista.

TyttiTuppurainen"Suomi tarvitsee lentäjäkoulutusoppilaitoksen tuottamaan korkeatasoista lentäjäkoulutusta. Valtio vastuullisena omistajana haluaa Finnairin luopumisen myötä varmistaa omistusjärjestelyllä Suomen Ilmailuopiston ja liikennelentäjäkoulutuksen tulevaisuuden Suomessa", toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Valtio omistaa nykyään Suomen Ilmailuopisto Oy:stä 49,5 prosenttia, Finnair 49,5 prosenttia ja Porin kaupunki yhden prosentin. Suunnitellun kaupan jälkeen valtio omistaisi 98 prosenttia ja Porin kaupungin omistus nousisi kahteen prosenttiin. Suunnitellulla omistusjärjestelyllä ei olisi suoria vaikutuksia yhtiön operatiiviseen koulutustoimintaan. 

Vuonna 2002 Porissa toimintansa aloittanut Suomen Ilmailuopisto Oy perustettiin Finnairin Ilmailuopiston lentokoulutusyksikön pohjalle. Se kuuluu omistajaohjauksen osalta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

SIO_kalustoYhtiö hoitaa Suomen Ilmailuopisto -nimisen oppilaitoksen toiminnan, jossa koulutetaan ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Yhtiön rahoitus muodostuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön maksamasta valtionosuudesta, mikä on vuodelle 2021 noin 6,8 miljoonaa euroa.

Suomen ilmailuopisto on kouluttanut merkittävän määrän Finnairin lentäjistä. Nykyisin oppilaat hakeutuvat töihin myös muihin lentoyhtiöihin. Finnair on viime vuosina laajentanut lentokoulutusyhteistyötään myös Patrian suuntaan.

Finnair kommentoi Lentoposti.fi:lle iltapäivällä, että Suomen Ilmailuopiston omistuksesta luopumisella on kertaluonteinen vaikutus yhtiön kassaan. Omistuksesta luopumisessa ei siten ole kyse yhtiön kustannussäästöohjelmasta, joka tähtää jatkuviin säästöihin.

"Suomen Ilmailuopistolla on tärkeä rooli suomalaisten liikennelentäjien koulutuksessa, mutta emme näe, että tämän toiminnan pitäisi olla Finnairin osaomistuksessa", kerrotaan Finnairin viestinnästä.

 Finnairilla ei ole omistuksen luopumisen lisäksi muita suunnitelmia muuttaa nykyistä koulutusyhteistyötä Suomen Ilmailuopiston kanssa. MH

Päivitys kello 16.24: Lisätty Finnairin kommentit osuuden myynnistä.

Lue myös: