Vantaan kaupunginhallitus: Uuden ilmailumuseon valmistelu jatkuu seuraavaksi kaupunginvaltuustossa

SIM_2025_1Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15. kesäkuuta 2021 jatkaa uuden ilmailumuseon valmistelua Vantaan Aviapolikseen. Noin 20 miljoonan euron suuruinen hanke etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. kesäkuuta kaupunginjohtaja Ritva Viljasen esityksen Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmisteluista, Ilmailumuseon uuden näyttelykeskuksen rakentamiseksi.

Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja ilmailumuseon uudistuva toiminta edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea. Koska kyseessä on koko kaupunkia koskeva merkittävä elinvoimahanke, asia tuotiin linjattavaksi kaupunginhallitukselle.

Alun perin kaupunginhallituksen oli määrä käsitellä hanketta jo edellisessä kokouksessaan 24. toukokuuta, mutta asia jäi tuolloin pöydälle.

Nyt hyväksytty esitys on pitkällisen työn tulos, sillä Ilmailumuseon ja Vantaan kaupungin muodostama työryhmä on kartoittanut näyttelykeskuksen sijaintivaihtoehtoja syksystä 2019 saakka. Seuraavaksi esitys siirtyy kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Uusi Ilmailumuseo -hankkeen tavoitteena on rakentaa Ilmailumuseolle uusi näyttelykeskus kehittyvän Aviapolis-alueen vetovoimatekijäksi, vahvistamaan lentokenttäkaupungin identiteettiä.

Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Museolle on kaavailtu uutta sijaintia nykyisen ilmailumuseon vieressä sijaitsevalta rakentamattomalta määräalalta osoitteessa Karhumäenportti 1.

Uusi Ilmailumuseo -hanke on kokonaisuudessaan noin 20 miljoonan euron investointi, joka kaipaa Vantaan ja valtion rahoituksen lisäksi myös yksityisen sektorin rahoittajia. Uuden Ilmailumuseon tavoitteena on houkutella vuosittain 100 000 kävijää, ja sen on arvioitu valmistuvan aikaisintaan vuonna 2025.

Lue myös: