Viranomainen huolestui lentoyhtiöiden käyttämien PED-laitteiden litium-akuista

iPad_flysmart_2Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA huolestui lentoyhtiöiden käyttämistä henkilökohtaisista elektronisista laitteista (PED). Osa lentoyhtiöiden käyttämien laitteiden litium-akuista ylittää ICAO-TI:n eli vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevien teknisten määräysten asettamat rajat. Litium-akut on luokiteltu ilmakuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi ja niille on asetettu tiukat rajat.

Kyseessä olevat laitteet eivät ole osa lentokoneen hyväksyttyjä järjestelmiä. Lentoyhtiöt käyttävät koneissaan erilaisia PED-laitteita kuten ohjaamoiden EFB-järjestelmät (electronic flight bag), matkustamomiehistön myyntijärjestelmän laitteet ja luottokortin lukijat. Lisäksi laitteita käytetään  osana viihdejärjestelmän tai verkkoyhteyden toiminnan mahdollistamista.

EASA huomattaa operaattoreita ja kansallisia viranomaisia heinäkuisessa turvallisuustiedotteessaan määräysten noudattamisesta. Niiden mukaan lentokoneissa ei saisi kuljettaa yli 100 Wh kapasiteetin ylittäviä litiumioni tai litium-metalli akkuja eikä niiden sisältämä määrä litiumia saa ylittää kahta grammaa.

Sallittujen rajojen eli 100Wh tai 2 grammaa ylittävien akkujen osalta tulee noudattaa ICAO-TI:n mukaisia kuljetusohjeita eikä tälläisiä akkuja saa käyttää lainkaan lennon aikana.

Mikäli laitteessa on kaksi akkua lasketaan niiden wattitunnit yhteen. Mahdolliset vara-akut on kuljetettava määräysten mukaan yksittäin ja eristettynä oikosulkujen varalta.

EASA huomauttaa, että operaattoreiden tulee hankkia asianmukaiset ICAO-TI:n mukaiset kuljetusluvat mahdollisille vapaan ilmakuljetuksen rajat ylittävälle laitteistolleen. Vir

Turvallisuustiedotteessa kansallisia viranomaisia kehotetaan myös ottamaan akkuasia osaksi normaalia valvontaansa.

Lue myös: