Helsinki-Vantaan laajennustyöt etenevät - pandemian hiljentämät lentoasemat valmiina avaukseen

HEL_T2L_4Helsinki-Vantaan lentoaseman suuret laajennukset eli T2-laajennus ja Pohjoinen-laajennus etenevät aikataulussa koronaviruspandemiasta huolimatta. Tulevaisuuden kasvuun ja matkustuskokemuksen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden lisäksi Finavian kaikilla lentosemilla huolletaan ja ylläpidetään myös muita järjestelmiä ja laitteistoja normaalisti. Suomen lentoasemaverkosto on valmiina ottamaan lentoja vastaan heti, kun kysyntää taas on.

 

HEL_laajennukset_2020Suomen portti maailmalle eli Helsinki-Vantaan lentoasema on hiljentynyt lähes totaalisesti koronaviruspandemian myötä julistettujen matkustusrajoitusten seurauksena. Päivittäisiä lentoja on vain noin parikymmentä. Vaikka lentokoneet on pääosin pysäköity suojattuna ja koronakiilattuna asematasolle on lentoasema hiljentynyt vain osin.

Työt terminaalin T2 -laajennushankkeen, Pohjoisen laajennuksen sekä asematasoremonttien osalta ovat jatkuneet koko ajan. Näiden jättihankkeiden kerrotaan myös etenevän aikataulussa.

Finavia_HanssonNäkyvin Helsinki-Vantaan käynnissä olevista hankkeista on terminaalin edustalle kovaa vauhtia nouseva T2-laajennus. Terminaalilaajennuksesta tulee kokonaan uusi sisäänkäynti lentosemalle. Rakennus on nyt jo runkovaiheessa eli kattorakenteita on nostettu ylös.

“Rakennustyöt etenevät vauhdilla ja monessa eri vaiheessa. Koronaviruspandemia on osaltaan helpottanut työmaalogistiikkaa, mutta työmaasuunnittelu on alunperinkin tehty siten ettei se vaikuta matkustajareitteihin”, kertoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson Lentoposti.fi:lle.

HEL_T2L_1“Pandemian vaikutukset työmaille ovat vähäiset ja ne ovat aikataulussa. Myös resurssisaatavuus on ollut varsin hyvä. Aiheesta on kuitenkin käyty keskusteluja toimijoiden kanssa. Käytössä ovat THL:n suositukset tauoista sekä käsihygieniasta. Asia on otettu vakavasti ja se on mennyt hyvin.

 Olemme myös joutuneet selvittämään vaihtoehtoisia reittejä rakennustyömaalla tarvittavien materiaalien osalta”, jatkaa Hansson.

Kokonaisuudessaan tämän terminaalilaajennuksen koko on noin 40 000 neliömetriä. Seuraavassa vaiheessa T2-laajennuksen työmaa siirtyy terminaalin nykyisin käytössä olevaan osaan eli lähtöselvitys- ja turvatarkastusalueelle.

HEL_T2L_3Tämä muutosalue-nimellä kulkevan työmaan laajuus on noin 30 000 neliömetriä. Vertailuna esiin on nostettu kauppakeskus Sellon koko, joka on noin 100 000 neliömetriä. Eri laajennushankkeiden myötä Finavialla on Helsinki-Vantaalla käytössä vuoden 2020 aikana jo huimat 250 000 neliömetriä terminaalitiloja.

 T2-laajennuksen uudisrakennus kohoaa jo korkealla maan pinnan yläpuolella, mutta myös näkymättömissä eli maan alla on myös tehty mittavia töitä. 

Keskiterminaali_allgateKokonaisuudessaan laajennusalueen kohdalle jouduttiin kaivamaan hanketta varten 28 000 kuutiometrin kokoinen kuoppa. Sitä on täytetty erilaisilla rakenteille jo pitkään ja laajennuksen kattorakenteet alkoivat hahmottua huhtikuussa 2020.

Myöhemmissä vaiheissa näiden rakenteiden alapintaan tulee lentoaseman sisääntulon varsinainen taideteos. Luvassa on jättimäinen suomalaisesta massiivipuusta yli 300 elementillä toteutettu sisäkatto. Kuvien mukaan se tulee olemaan vaikuttava näky.

 HEL_T2L_2Sisävalmistusvaiheessa on puolestaan laajennukseen tuleva uusi turvatarkastusalue, sillä sen vesikatto on jo paikallaan. Kaikkiaan noin 100 metrin levyinen turvatarkastusalue on keskustakirjasto Oodin yläkerran kokoinen.

Tilaan voidaan asentaa jopa 20 turvatarkastuslinjaa joiden pituus on voisi olla 24 metriä. Jättimäiseksi voisi kuvailla myös alemmassa kerroksessa sijaitsevaa tulevaa matkatavara-aulaa. Töiden valmistuttua aulat 2A ja 2B yhdistyvät ja koko matkatavara-aulan leveys tulisi olemaan jopa 150-200 metriä.

HEL_T2L_5 Terminaalilaajennuksen maanalaisella työmaalla on huhtikuun aikana mm. puhkaistu käytävä Kehäradalle. Se sijaitsee noin 40 metriä syvän louhitun kuilun pohjalla. Kyseiseen kuoppaan voisi upottaa lähes koko 44 metriä korkean lentoaseman WTC-tornitalon. Liukukäytävä ja hissit kehäratayhteydelle asennetaan vasta myöhemmin.

Maan alle on tehty myös varaus Suomi-radalle, joka mahdollistaisi ns. Tunnin junan eli nopean Tampereen ja Helsingin välille suunnitellun suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle. Se mahdollistaisi myös entistä nopeamman raideyhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Näiden hankkeiden toteutuessa avautuisi lentoasemasta bussi- ja taksiasemienkin myötä todellinen matkakeskus.

lentotietotaulu_2020_4Nyt käynnissä olevat työvaiheet eivät varsinaisesti näy terminaaliin muutoin kuin suljettuina kulkureitteinä. Käytössä olevan terminaalin alueella on tehty vain joitain valmistelevia töitä, jotka eivät ole matkustajareiteillä.

“Kun T2-laajennus valmistuu siirrytään sen jälkeen vanhalle puolelle”, kertoo Hansson viitaten töiden siirtymisestä ns. muutosalueelle eli nykyisin käytössä olevaan lähtöaulaan, jonka osalta nykyiset lähtöselvitys ja turvatarkastusalueet puretaan pois.

HEL_T2_lentotietotaulu_2020 Tuolloin purkutyön kohteeksi joutuu myös keväällä 2020 käytöstä poistettu lähtöaulassa sijaitseva vikaantunut ikoninen lentotietotaulu. Nyt se on jo tovin ollut peitettynä Helsinki-Vantaan laajennushankkeesta kertovalla tiedolla.

T2-laajennuksen on määrä valmistua vuoden 2022 aikana ja vanhan puolen muutostyöt valmistuvat vuonna 2023. Tulevaisuutta varten hankkeeseen liittyy myös kasvuvaraus. Terminaalin uuden sisääntulon eli T2-laajennuksen ja bussiterminaalin väliin on jätetty noin 30 metrinen alue, josta saadaan terminaaliin tarvittaessa vielä enmmän lisätilaa.

keskiterminaali_alue_1Ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa lentoliikenteen romahdusta valmistuvan terminaalikapasiteetin arvioitiin riittävän vuosiin 2030-2035 saakka.

Aiemman ennusteen mukaan Helsinki-Vantaalta arvioitiin kulkevan vuonna 2040 jo lähes 40 miljoonaa vuosittaista matkustajaa. Nyt nämä ennusteet eivät välttämättä toteudu ja kapasiteetti saattaa riittää paljon suunniteltua pidempään.

Ensimmäisiä jättihankkeeseen liittyviä uudisrakennuksia otetaan käyttöön jo syksyllä 2020, kun lentoasemalle kohonnut uusi parkkitalo P2 otetaan käyttöön. Pysäköintitalo on kohonnut nykyisen P5-pysäköintitalon viereen eli hieman kauemmas terminaalista, kuin entinen P1/P2 -pysäköintitalo. Tulevaisuudessa lentokentälle saapuva autoliikenne kulkee tämän uuden pysäköintirakennuksen läpi.

HEL_P2_1Pysäköintitalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydeltä terminaalista ja valmistumisen jälkeen käytössä on suora sisäyhteys terminaaliin T2. Tarjolla on noin 2000 autopaikkaa, kerroksia yhdeksän ja tilaa on kaikkiaan noin 50 000 neliömetriä. Jatkossa myös pikapysäköintialue sijaitsee tämän pysäköintitalon alemmissa kerroksissa.

Vaikka korkealle kohoava pysäköintitalo on näkyvältä osaltaan hieman kauempana on pysäköintipaikkoja silti tarjolla aivan terminaalin edustalla. Varsinaisesti siis sen alapuolella, sillä uuden terminaalilaajennuksen alla on myös pysäköintitilaa. Osa vanhasta P1-pysäköintitalosta on säilytetty ja siellä sijaitseva P1 otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Tämä maanalainen alue on Finavian mukaan myös suojassa pakkasilta.

HEL_P2_2“Lähimmät pysäköintipaikat ovat siis aivan terminaalin alla. Sijainti on suoraan bussikannen alla”, täsmentää Hansson.

Uuden pysäköintitalon viereen rakentuu Suomen suurin hotellikokonaisuus, jonne tulee yli 700 huonetta. Tämän hankkeen on aiemmin kerrottu valmistuvan vuonna 2023. Kyseisen hotelli- ja kongressikeskuksen takana sijaitsevan nykyisen P3-pysäköintitalon tiloista löytyvät vuokra-autot. Finavialla on syksyllä 2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla jo noin 13 000 parkkipaikkaa matkustajien ja henkilökunnan käyttöön.


Iso muutos matkustajapolkuihin toteutuu näkymättömissä

HEL_PL_1T2-laajennus on näkyvyydeltään suuri lentoaseman uusi sisäänkäynti, mutta prosessimielessä merkittävän tärkeä on hanke myös tavallaan piilossa rakentuva ns. Pohjoinen-laajennus. Se vie Helsinki-Vantaan suurten lentoasemien joukkoon, kun matkustajat tulevat jatkossa kulkemaan non-Schengen-alueella kahdessa kerroksessa ja antaa myös merkittävää joustoa matkustajasiltojen käyttöön.

"Terminaalin T2 porttialueen 31-34 kohdalla rakentuvaa Pohjoista laajennusta on työstetty suunnitteluineen noin vuoden päivät”, kertoo Hansson laajennushankkeesta.

HEL_PL_5Koko Pohjoisen laajennuksen alue sijaitsee terminaalin non-Schengen-alueen rajalla. Siihen liittyy hankkeen tärkein ominaisuus, joka tulee olemaan lentoaseman kapasiteetin joustava käyttö. Jatkossa porttialuetta 31-34 voidaan käyttää sekä schengen- että non-Schengen-alueelle suuntautuville lennoille. Aiemmin Schengen-lentojen käytössä on ollut lähtöportti 31 ja jatkossa määrä kasvaa neljään paikkaan.

HEL_PL_4Matkustajasilloista 32 ja 34 ovat ns. MARS-paikkoja (Multiple Apron Ramp System) eli niihin voi paikoittaa yhden laajarunkokoneen sijaan kaksi kapearunkokonetta. Vaikka yhteen matkustajasiltaan olisi kiinnittynyt kaksi kapearunkokonetta tullaan koneeseen nousut suorittamaan yksi kerrallaan. Tilaa matkustajasiltojen välillä on sen verran, että paikkojen 32 ja 34 välissä sijaitsevalle paikalle 33 voidaan pysäköidä myös laajarunkokone vaikka viereisillä paikoilla olisi jopa neljä kapearunkokonetta.

“Aamuisin aluetta voidaaHEL_PL_6n käyttää lähteville lennoille, jotka suuntautuvat Schengen-alueelle ja iltapäiväaallossa lähtevää on enemmän non-Schengen-alueelle”, avaa Hansson alueen tulevaa joustavaa käyttöä.

 Kahteen päävaiheeseen jaettu hanke valmistuu asematason osalta vuoden 2020 loppuun mennessä, joilloin terminaalin edustan lentokonepaikat otetaan käyttöön ns. ulkorivipaikkoina. Terminaalin sisäpuoli valmistuu kesän 2021 aikana. Laajennuksen valmistuttua Helsinki-Vantaalla päästään eroon hankalasta matkustajasiltojen luona olevan lasikäytävän ovien avaamisesta ja sulkemisesta.

 HEL_PL_2Näiden etappien välissä keväällä 2021 valmistuu uusi saapuvien käytävä, joka on matkustajavirtojen hallinnan kannalta iso asia. Sen valmistuttua non-Schengen-alueella matkustajat kulkevat eri kerroksissa.

“Tämä laajennus tuo terminaaliin lisää pinta-alaa, kun rakennus tavallaan pullahtaa ulospäin. Merkittävä muutos on matkustajapolkujen siirtyminen kahteen kerrokseen omalla tasollaan. Saapuvat ylös ja lähtevät alas”, jatkaa Hansson.

HEL_PL_3Saapuvien käytävä on prosessin kannalta tärkeä. Nämä ammattitermein ns. likaiset matkustajat saapuvat Helsinki-Vantaalle Schengen-alueen ulkopuolelta ja nyt heille on kokonaan oma erillinen reitti jatkolennon turvatarkastukseen tai matkatavara-aulaan ja edelleen pois turvatarkastettujen matkustajien alueelta.

Lisätilaa on luvassa myös non-Schengen-alueen yhdyskäytävälle. Kyseisen terminaalit yhdistävän lasisen sillan molemmille puolille tulee laajennus, jonne asennetaan liukukäytävät. Fyysisesti saman tilan jakavat tavallaan kolmeen osaan aiemmat sillan metallirakenteet, joista on poistettu lasiseinät.

HEL_liukukaytava_1Koronaviruspandemian hiljentämällä Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla tehdään töitä useassa eri hankkeessa. Käynnissä on asematason 1 korjaustyöt, jotka sijaitsevat matkustajasiltojen 24, 25, 26 ja 27 alueella. Tämä hanke valmistuu syyskuussa 2020. Välimatkaa aiemmin mainittuun porttialueen 31-34 kohdalla tapahtuvaan laajennukseen on neljän matkustajasiltapaikan verran. Lähes koko terminaalin edusta on tältä sivustalta työmaana.

HEL_liukukaytava_2”Asematasolla töitä helpottaa, kun koneet eivät liiku ympärillä”, toteaa Hansson.

Asematasolla on edellisten lisäksi käynnissä työmaat myös ulkorivipaikkojen 130-alueella sekä rullaustie AV:n liittymässä. Asematasolla ja lentoliikennealueella tehdään myös maalausmerkintöjä sekä päällystekorjauksia. Niitäkin helpottavat liikennemäärien vähäisyys. Vaikka koronaviruspandemia tuo joustavuutta asematasollekin toteutettaville hankkeille on sillä myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.

”Käynnissä olleet hankkeet toteutuvat alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Toteuttaminen on hieman helpompaa, kun lentoliikenteellä on vähemmän operaatioita. Työ olisi tehty myös silloin, kun lennot kulkisivat normaalisti. Koronaviruspandemian takia taloudellinen tilanne muuttunut haastavammaksi”, kuvailee Hansson tilannetta.

Finavia_kunnossapitoLentoaseman kunnossapidon ammattilaisilla on koronaviruspandemiankin aikana edessään kaikki normaalit ylläpitotoimet.

”Lentoasemat pidetään kunnossa. Jos on taukoja niin järjestelmiä koekäytetään, jotta kaikki toimii kun liikennemäärät taas alkavat normalisoitua”, päättää Hansson.

 

Myös verkostolentoasemat valmiina nopeaan avaukseen

Jani Jolkkonen FinaviaHelsinki-Vantaan lisäksi Finavian lentoasemaverkostoon kuuluu 20 muuta lentoasemaa. Vain yhdeksän näistä verkostolentoasemista on avoinna ja siten 11 on kokonaan suljettuna.

”Henkilöstö on pääosin lomautettu ja lentoasemilla tehdään vain pakollisia ylläpitotöitä. Myös auki olevilla verkostolentoasemilla on sopeutettu henkilöstömäärää ja työvuororakennetta on tarkasteltu”, kertoo Finavian verkostolentoasemista vastaava johtaja Jani Jolkkonen Lentoposti.fi:lle.

”Koronaviruksen vaikutukset ovat kaksipiippuinen juttu. Pandemian aikana on hyvä tehdä ylläpitotöitä, mutta taloudelliset vaikutukset Finaviaan ovat merkittävät ja tekemistä priorisoidaan”, jatkaa Jolkkonen.

EFKT_2020_1Finavian verkostolentoasemilla suurin parin vuoden aikana toteutettu hanke on Lapin lentoasemien laajennushanke, joka toteutettiin pääosin vuosina 2018-2019 Rovaniemellä, Kittilässä ja Ivalossa. Nämä hankkeet viedään suunnitellusti loppuun mukaan lukien myös käynnissä oleva Kittilän matkatavarankäsittelyhanke. Sen valmistuminen nostaa Jolkkosen mukaan Kittilän kapasiteetin tasapainoon.

Myös Jyväskylän lentoasemalla kesän 2020 aikana toteutettava kiitotieremontti viedään loppuun kokonaisuudessaan. Kaupallisen liikenteen poissaollessa kiitotieremontti on helpompi toteuttaa. Ilmavoimat kykenee operoimaan lyhyemmältä kiitotieltä tai vaihtoehtoisesti se voi viedä operaationsa toiselle lentokentälle.

JYV_kiitotie_30kynnysPeruttujen verkostolentoasemahankkeiden joukkoon kuuluu Joensuun lentoasemalle suunniteltu kiitotien sekä rullaustien uudelleen päällystäminen ja turva-alueiden laajentaminen.

”Verkostolentoasemilla jatketaan normaaleja ylläpitotoimia kiinteistön, kaluston ja liikennealueiden osalta. Tällä hetkellä lentoasemilla on aika hiljaista. Olemme kuitenkin valmiina jos liikenne alkaa ja myös lisälentoihinkin varaudutaan. Saamme lentoasemat auki päivissä”, päättää Jolkkonen. MH

Päivitys 17.5: Lisätty kuvia liukukäytävästä.

Lue myös artikkeli: Koronakiilat pitävät Finnairin koneet paikallaan – lentokoneiden laajat ylläpitotoimet jatkuvat

Lue myös uutisemme:
Jättihaaste Helsinki-Vantaalla - Keskiterminaalin rakentaminen alkaa keskellä matkustajavirtaa
Helsinki-Vantaan terminaalille uusi sisäänkäynti - ALA:n ehdotus City Hall voitti suunittelukilpailun
Helsinki-Vantaan pysäköintijärjestelyt mullistuvat kun parkkihallit P1 ja P2 puretaan tammikuussa

Finavia kasvattaa Kittilän lentoaseman matkatavaroiden käsittelyn kapasiteettia
Kiitotieremontti vaikuttaa Jyväskylän lentoaseman toimintaan heinä-elokuussa 2020
Kesälle 2020 suunniteltu Joensuun lentoaseman kiitotieremontti siirtyy myöhemmäksi