Suihkukoneen ohjaimiin Suomen Ilmailuopistolla

SIO_phenom_2Suomen Ilmailuopisto on Porissa toimiva ammatillinen erikoisoppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Oppilaat pääsevät jo koulutusvaiheessa huippumodernin Embraer Phenom -koneen ohjaimiin.

Suomen Ilmailuopiston (SIO) lentäjäkoulutus on pyritty mitoittamaan lentäjätarpeen mukaisesti, sillä toiminnan tavoitteena on turvata suomalaisen siviili-ilmailun ammattilentäjätarve. Ilmailuopisto tekeekin säännöllisesti selvityksiä lentäjätarpeesta yhteistyössä Suomessa toimivien lentoyhtiöiden kanssa.

SIO kouluttaa nykyisin 30-40 oppilasta vuodessa ja parhaimmillaan vuodessa on koulutettu lähes 50 oppilasta. Nykyinen kurssikoko on 15-20 oppilasta  ja kursseja alkaa kahdesti vuodessa. Yksityislentäjän lupakirjan ja yölentokelpuutuksen (PPL/NF) hankintaan varataan aikaa jopa kuusi kuukautta.

Tämän jälkeen opiskelu alkaa Suomen Ilmailuopistolla Porissa noin kahden vuoden ajaksi. Koulussa oppilasmäärä on siis kokoajan 70-80 tienoilla. SIO:n tuoreimmassa syyskuussa 2013 päättyneessä oppilashaussa hakijoita oli hieman vajaa 900. Pudotusta edelliseen huippuun vuodelta 2009 on ollut noin 200 per hakukierros. SIO:n edellinen haku oli vuonna 2011. Usealla hakijalla on taustalla jo opintoja tai jopa tutkintoja muualta, etenkin tekniseltä alalta.

Koulutus_Juha_Siivonen"Saatu oppilasaines on ollut hyvä ja sen takia hakukriteerejä ei ole juurikaan muutettu viime vuosina", kertoo SIO:n toimitusjohtaja Juha Siivonen.

"Oppilasaines on monen haun osalta ollut yhtenevä siinä mielessä, että naispuolisia hakijoita on ollut suhteellisen vähän, 5-10 %, ja iso osa hakijoista on opiskellut tekniikkaa. Meneillään olevassa haussa DI-opintoja suorittaneita näyttää olevan vähemmän kuin ennen", tarkentaa Siivonen.

Hakijoiden ensimmäinen seulonta suoritetaan perinteisellä paperikarsinnalla, jossa päähuomion saavat päättötodistuksen numerot. Huomiota kiinnitetään matematiikan, englanninkielen ja äidinkielen arvosanojen lisäksi myös mahdollisiin ilmailuharrastuksiin. Viimeisimmässä haussa osalle hakijoista annettiinkin mahdollisuus edetä pääsykokeiden seuraavaan vaiheeseen, mikäli heikkojen koulunumeroiden sijaan oli näyttöä ilmailuharrastuksista.

SIO_phenom_BE36_1Vuonna 2013 suoraan jatkotesteihin valittiin 517 hakijaa. Pääsykokeeseen kutsuttiin 64 hakijaa, joista kokeisiin osallistui 58 henkilöä. Pääsykoekysymyksiä oli kaikkiaan 94 kappaletta ja niistä saatu maksimipistemäärä oli 188 pistettä. Paras tulos oli 178 pistettä ja viimeinen pääsykokeista jatkoon päässyt sai 64 pistettä. Valintakokeet saadaan päätökseen helmi-maaliskuussa 2014.

Tämän jälkeen oppilaat käyvät vielä AMC:n lääkärintarkastuksessa ennen lopullisia valintoja. Ensimmäinen erä valituista oppilaista aloittaa koulutuksen kesällä 2014. Viime aikoina noin kymmenen prosenttia valituista oppilaista on luopunut kurssipaikastaan eri syistä. Kurssin hinta on nykyisin 12 800 euroa.

 

Teoriasta taivaalle

Suomen Ilmailuopistolla on omia lennonopettajia kymmenkunta ja lisäksi vastuuhenkilöt toimivat opettajina. Määrättyinä ajanjaksoina koulu käyttää ns. keikkaopettajia, kaikkiaan 2-3 henkilötyövuoden verran vuodessa. Päätoimisia teoriakouluttajia on yksi, ja lisäksi vastuuhenkilöt, lennonopettajat ja osa huoltohenkilöstöstä toimivat teoriaopettajina. Myös teoriakouluttajien joukossa on keikkaopettajia 1-2 henkilötyövuoden verran vuodessa.

SIO_Cessna_1SIO hankkii oppilaille yksityislentäjän lupakirjaan tähtäävän alkeislentokoulutuksen ulkopuolisilta lentokouluilta kilpailutuksen perusteella. Viime vuosina noin kuusi kuukautta kestävän aloitusjakson koulutuksia on ostettu Patria Pilot Trainingiltä ja Salpauslennolta. Tuoreimmassa hankinnassa mukana oli kolmantena lentokouluna Vesivehmaalla toimiva Blue Skies Aviation Oy.

Varsinainen arviolta kahden vuoden mittainen koulutusjakso alkaa Porissa teoriaopinnoilla sekä Cessna 152 -koneilla annettavalla yhtenäistämiskoulutuksella. Cessna-koneilla kerätään mm. 100 tuntia päällikkökokemusta.

Teoriajaksolla opiskellaan mittarilentokelpuutuksen saamiseksi noin 200 teoriatuntia ja 50 tuntia lentokoulutusta, joista 35 tuntia suoritetaan lennonharjoittelulaitteella ja loput 15 oikealla lentokoneella.

SIO_BE36_1Mittarilentokoulutus annetaan vielä toistaiseksi yksimoottorisilla BE36 Bonanzoilla. Ansio- ja liikennelentäjän lupakirjaan tähtäävän jakson aikana teoriaa opiskellaan 450 tuntia ja lentokoulutusta annetaan 15 tunnin verran.

Monimoottorikelpuutus ja Phenom EMB-500 tyyppikelpuutus pitää sisällään noin 75 teoriatuntia ja 35 tunnin lentokoulutuksen, joista 15 lennetään lentokoneella.

Viimeisenä vaiheena käydään MCC-ohjaamoyhteistyökurssin 25 tunnin teoriajakso ja 20 tunnin lentokoulutus. Valtaosa annettavasta teoriaopetuksesta on perinteistä opettajan vetämää luokkahuonekoulutusta. Embraer EMB-500 Phenomin tyyppikoulutuksessa käytetään apuna tehtaan teettämää eLearning-ohjelmistoa.

SIO_phenom_3Moderni ja selkeä Phenom-ohjaamo on opiston havaintojen mukaan helpommin omaksuttavissa nykyisillä sukupolvilla. Nykyiset korkean tason lennonharjoittelulaitteet antavat hyvän pohjan lentokoulutukselle.

Aiemmin koulutuksessa käytettiin Beechcraft King Air -koneen Full Flight Simulatoria liikejärjestelmineen, joiden ei ole havaittu antavan lisäarvoa SIO:n koulutuksessa.

SIO_phenom_4Oppilaille annetaan myös virheliikekoulutusta Extra 300L -taitolentokoneella. Koulutuksen jälkeen oppilas tunnistaa virheellisen lentotilan ja osaa oikaista lentokoneen mahdollisimman pienellä korkeuden menetyksellä ylittämättä koneen rajoituksia.

"Hyvin valikoidut oppilaat, huippukalusto ja SIO:n ammattitaito takaa, että SIO:sta valmistuneilla lentäjillä on parhaat edellytykset lentäjän tehtäviin”, kehaisee toimitusjohtaja Siivonen kouluaan.

Suomen Ilmailuopistolla on myös valmius kouluttaa helikopteriohjaajia, mutta tämän hetken suunnitelmissa ei ole käynnistää uusia kursseja sen osalta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa voidaan järjestää uusi kurssi. SIO koulutti vuosina 2009-2011 kahdella kurssilla yhteensä 15 helikopterilupakirjaoppilasta CPL-lupakirjalle saakka.

Ammattilentäjien koulutustoiminnan lisäksi SIO harjoittaa maksullista palvelutoimintaa, kuten koulutuspalveluiden myyntiä ja lentosimulaattorin vuokrausta lentoyhtiöille. Kattava koulutustarjonta pitää sisällään myös lennonopettajakoulutuksen sekä lupakirjan muuntokoulutuksen sotilaslentäjille.

 
Koulukoneet modernisoituvat

SIO_BE36_2Mittarilento- ja CPL-koulutuksessa pitkään ja hyvin palvellut Beechcraft Bonanza -laivasto korvataan uudella kalustolla. Heinäkuussa 2013 solmittu sopimus tuo SIO:lle kolme uutta kaksimoottorista Diamond Twin Star DA42 VI -koulukonetta.

 Diamond Twin Star DA42 VI on nelipaikkainen ja kaksimoottorinen kone, jossa on moderni kuvaruutunäyttöihin perustuva Garmin G1000 -avioniikka. DA42 VI on vuonna 2012 esitelty versio, jossa uudet potkurit sekä parannettu aerodynamiikka.

Tavoitteena on ottaa maaliskuussa 2014 vastaanotettavat Diamondit koulutuskäyttöön jo kevään 2014 aikana. Monimoottorivaiheen aikaistuminen tulee Ilmailuopiston mukaan jonkin verran vaikuttamaan koulutuksen jaksotukseen.

Ilmailuopiston tavoitteena on arvioida nykyisen viiden Cessna-alkeiskoulukoneen uusimistarve Diamondien käyttöönoton jälkeen. Mahdollinen Cessna-kaluston korvaaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2016.

SIO_phenom_1Lentokoulun lipunkantajina on kaksi varmaa oppilashoukutinta eli Embraer EMB-500 Phenom 100 -liikesuihkukonetta. Koneet tilattiin vuonna 2008 korvaamaan vanhat tehokkaat BE300-potkuriturbiinikoneet. Ensimmäinen kuusipaikkainen Phenom-kone liittyi SIO:n vahvuuteen 2010 ja koulutuskäyttöön tyyppi otettiin vuonna 2011. Epätavallisia lentotiloja harjoitellaan opiston omalla Extra 300L -taitolentokoneella.

Ilmailuopiston tiloissa on myös useita lennonharjoittelulaitteita. Helikopteripuolen koulutusta annetaan Eurocopter EC135 FNPT2/FTD3/MCC-tasoisella lennonharjoituslaitteella. Laite hankittiin aikanaan suomalaisten HEMS-operaattoreiden koulutustarpeita varten ja se on ollut kovassa käytössä uusien tyyppi- ja mittarikoulutusten sekä myös vuotuisten kertauslentojen osalta.

SIO_harjoituslaite_1Lentokonepuolella käytettyjä harjoituslaitteita ovat Frasca- ja BE300-lennonharjoittelulaitteet. Embraer Phenom -koulutuksessa käytetään Garmin Prodigy -avioniikkaharjoituslaitetta sekä Phenom FNPT2/FTD2/MCC-laitetta, joita käytetään tyyppikoulutukseen ja oppilaiden omaharjoitteluun sekä kertauskoulutukseen.

Ilmailuopiston käytössä on yhä myös BE300 Full Flight Simulator, jonka myydään ulkopuolisille operaattoreille sekä ylläpidetään SIO:sta valmistuneiden oppilaiden kelpuutuksia tarkastus- ja koululennoin.

 

Lennonjohto rajoittaa ympäristöä enemmän

Lentokoulutustoiminnan suurin rajoite on lennonjohdon aukioloajat, jotka noudattavat kaupallisen liikenteen tarpeita, eli Porissa Air100-yhtiön lentojen aikatauluja. Ongelma ei ole suuri, mutta aiheuttaa haasteita koulutuksen ollessa vilkkaimmillaan. Nykyisin lähilennonjohto on auki vaihtelevasti, se sulkeutuu esimerkiksi maanantaisin ja tiistaisin jo kello 18.15. Lentomelun suhteen SIO:lla ei ole ongelmia valituksien määrä huomioiden.

SIO_Pori_2Extra-taitolentokoneella annettava Upset Recovery -koulutus Porin lentokentän läheisyydessä saattaa kesäaikaan poikia meluvalituksia. SIO pyrkiikin mahdollisuuksien mukaan järjestämään koulutukset päiväaikaan, ettei koulutuksesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Lentokoulutuksessa on käytössä erilaisia harjoitusalueita VFR-, IFR- ja JET-lentotoiminnan tarpeisiin. Suurimmat alueet on muodostettu juuri suihkukonetoimintaa varten ja ne noudattelevat Porin lähestymisalueen rajoja.

SIO_Pori_1Uusien JET-aluiden varauksilla vältytään ilmavoimien merellä tapahtuvien harjoitusten aiheuttamilta päällekkäisiltä varauksilta.

Ruuhkaisessa tilanteessa on myös mahdollista käyttää myös Tampere-Pirkkalan lentokentän harjoitusalueita. Tuleva ilmatilauudistus tulee muuttamaan käytettäviä harjoitusalueita jonkin verran.

SIO:n vuotuinen koulutusmäärä on lentokoneilla noin 7000 tuntia ja synteettisin harjoituslaittein noin 5000 tuntia. Teoriakoulutusta annetaan noin 1500 tunnin verran. Suomen Ilmailuopisto Oy:n omistavat Suomen valtio (49,5 %), Finnair Oyj (49,5 %) ja Porin kaupunki (1 %).

Lue myös:
Artikkeli: Kohti lentokoulutusyhteistyötä
Suomen ilmailuopisto hankkii uusia koulukoneita
Suomen Ilmailuopisto korvaa Bonanzat kaksimoottorisilla Diamond DA42 VI -koneilla