Boeing tarjoaa Suomelle HX-hankkeessa pääjärjestelmänä 50 Super Hornetia ja 14 Growleria

SuperHornet_TOIlmavoimien nykyisen F/A-18 Hornet -hävittäjän valmistaja Boeing tarjoaa Suomelle HX-hankkeessa kaikkiaan 50 F/A-18 Super Hornet -monitoimihävittäjää sekä 14 elektronisen sodankäynnin EA-18G Growler -hävittäjää. Amerikkalaisvalmistaja on ensimmäinen, joka julkistaa tarjottavien pääjärjestelmien lukumäärän. Boeingin BAFO-tarjous (Best and Final Offer) sisältää myös laajan teollisen yhteistyön.

Boeing_AlainGarciaBoeingin tarjouksen suuntaviivat julkistettiin osittain Yhdysvaltain kongressille lokakuussa 2020 tehdyssä ilmoituksessa mahdollisesta monitoimihävittäjäkaupasta Suomen kanssa. Mahdollinen kauppa Suomen kanssa toteutetaan ns. FMS-myyntiprosessina (Foreign Military Sales), johon kuuluu kyseinen Congressional Notification -menettely.

Kyseinen ilmoitus antoi osittain tietoa Suomelle tarjottavasta suorituskykyratkaisusta nykyisten F/A-18 Hornetin korvaamiseksi. Ilmoitus piti sisällään 50 yksipaikkaista F/A-18E Super Hornetia, kahdeksan kaksipaikkaista F/A-18F Super Hornetia sekä 14 EA-18G Growleria ja osittain tarjottavat ase- sekä sensorijärjestelmät.

Boeing_SHN_pirkkalassa_kolmikkoTarjouksessa ovat mukana sensoripuolelta mm. IRST -järjestelmä (Infrared Search and Track), ATFLIR-säiliöt (Advanced Targeting Forward-Looking Infrared) sekä Sniper-maalinosoitussäiliöt. Aseistuksesta mukana ovat ainakin JSOW-liitopommit (Joint Stand Off Weapons) sekä JASSM ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) -risteilyohjukset.

Suomelle tarjottu ratkaisu sisältää myös ilmataisteluohjuksia ja mahdollisesti myös muiden tarjoajien tavoin häirintäohjuksen, joka voisi todennäköisesti olla Raytheonin kehittämä ADM-160 MALD (Miniature Air-Launched Decoy).

USAF_EA18G_1Boeing vahvisti alkuperäisen haastattelun jälkeen torstai-iltapäivällä Lentoposti.fi:lle yhtiön lopullisen tarjouksen sisältämän pääjärjestelmän koostuvan 50 yksipaikkaisesta F/A-18 Super Hornetista sekä 14 kaksipaikkaisesta EA-18G Growlerista.

Näin ollen kaksipaikkaiset perushävittäjät jäivät pois tarjouksesta. Pelkkä hävittäjämäärä ei kuitenkaan yksin kerro vuosikymmenten mittaisen suorituskyvyn riittävyydestä Suomen haasteelliseen toimintaympäristöön.

SHN_takeoff_pirkkala64 hävittäjää on lisäksi sama määrä kuin Suomen DX-hankkeessa ostama Hornet-hävittäjien määrää. Nykyisin Ilmavoimille on käytössään 62 Hornetia, kun kaksi on menetetty onnettomuuksissa.

Boeing on muiden valmistajien tavoin luottavainen oman tarjouksensa paremmuudesta ja vahvuudeksi voinee laskea myös sen, että Suomessa tunnetaan yhtiön toimintatavat vuosikymmenten ajalta. Julkisuuden osalta pääosaan on Boeingin Super Hornetin osalta noussut erityisesti hävittäjätyypin elinkaari. Pääkäyttäjä US Navy on useaan otteeseen todennut tarvitsevansa nopeasti uutta hävittäjätyyppiä.

SH_Growler_front_1 Tällä hetkellä Super Hornetit ja Growlerit ovat Yhdysvaltain merivoimien US Navyn hävittäjäkaluston selkäranka ja todennäköisesti ne ovat sitä myös pitkälle tulevaisuuteen.

Merivoimien kommentit uuden sukupolven hävittäjän tarpeesta ovat Boeingin mukaan valtiota haastavia lisärahoituksen saamiseksi seuraavalle hävittäjähankkeelle. Sellainen kehityshanke on kuitenkin merkittävän pitkä ja vastaavia hankkeita on nykyisin käynnissä myös muilla valmistajilla esimerkiksi Euroopassa.

 Boeing tekee parhaillaan merkittävän määrän päivityksiä nykyisiin Super Horneteihin sekä Growlereihin, jotka jatkavat US Navyn nykykaluston elinkaarta. Niistä ollaan päivitysten jälkeen tuskin luopumassa kovin nopealla aikataululla. Boeing odottaa lisäksi US Navyn tekevän jopa lisätilauksia hävittäjistään.

SH_sideTällä hetkellä Boeingin tuotantolinja on Super Hornetien osalta auki ainakin 2030-luvun puoliväliin saakka. Suomen HX-hankkeen lisäksi Boeing tarjoaa samaan aikaan hävittäjiään myös Sveitsin Air2030-hankkeessa sekä Kanadalle FFCP (Future Fighter Capability Project) -hankkeessa. Viimeksi Boeing on myynyt Super Horneteja Kuwaitille.

Suomelle tarjotaan viimeisimpiä kehitysversioita eli Super Hornet Block III -hävittäjää ja Growlerin Block II -versiota. Aiemmin Growler on ollut tarjolla Yhdysvaltain ulkopuolella vain Australian ilmavoimille.

SH_front_close_1Suurimmat muutokset uusimpiin hävittäjäversioihin tapahtuvat pinnan alla ja liittyvät mm. verkottumiskykyyn, sensorien kehitykseen, mutta myös ohjaamoavioniikkaan. Ulkoisesti Block III versio eroaa rungon yläpuolisilla lisäpolttoainesäiliöillä. Nämä ns. conformal fuel -tankit tuovat lisää toiminta-aikaa. Pääasiakas US Navy ei ole vielä tehnyt päätöstä onko niille tarvetta lentotukialuskäyttöön ja ovatko ne sinne sopivia vai ei.

 Boeing on kuitenkin suorittanut tarvittavat koelennot ja aerodynaaminen tietous rungon yläpuolisista lisäpolttoainesäiliöistä on saatu. Ratkaisua voidaan siten tarjota mm. Suomelle ja muille kiinnostuneille. Super Hornet Block III -hävittäjät varustetaan siten, että lisätankit voidaan jälkiasentaa tarvittaessa.

SH_buddyrefueling_USNAVYToiminta-aikaa voidaan kasvattaa myös ripustimiin asennettavalla lisäpolttoainesäiliöillä, jotka tosin kasvattavat aerodynaamista vastusta. Kolmas toimintaaikaa lisäävä vaihtoehto on ns. buddy refueling -ratkaisu, jonka avulla toinen Super Hornet voi siirtää polttoainetta toiseen samanlaiseen hävittäjään.

Elektronisen sodankäynnin ominaisuudet ovat entistä suuremmassa roolissa jo nykyisin ja tarve on kasvava.

Boeing_NGJAiemmin kerrotun mukaisesti Suomelle tarjotaan Growlereihin uutta NGJ-MB-häirintäsäiliötä (Raytheon AN/ALQ-249 NGJ), mutta osana tarjousta mukana on myös koko NGJ-tuoteperhe eli myös matalan ja korkean taajuusalueen häirintäjärjestelmät, jotka ovat myös kehitteillä.

Yhdysvaltain ja Australian puolustusministeriön yhteishankkeessa ovat mukana Raytheonin lisäksi myös Northrop Grumman ja L-3Harris Technologies.

ACS Tulevaisuuden suorituskyky ja muuttuvan taistelukentän ympäristö ovat iso osa Boeinginkin tarjousta. Suomi on ostamassa järjestelmää, jonka on määrä olla suorituskykyinen vielä 2060-luvun toimintaympäristön haasteissa. Näiltäkin osin on odotettavissa, ettei alkuperäinen ilmoitus kongressille sisältänyt kaikkea mitä Boeing Suomelle tarjoaa, vaan ainoastaan perustan, jolle suorituskykyä rakennetaan.

LW_highspeedtaxi Usean vuosikymmenen ajanjaksolle rakennettavaan suorityskykyratkaisuun kuuluvat todennäköisesti myös miehittämättömät ratkaisut. Boeing on suorittanut vuoden 2021 aikana ensimmäiset koelennot Australiassa kehitettävällä Loyal Wingmanilla.

Tämän miehittämättömän ilma-aluksen kattavat ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance) ja ELSO-toimintaan soveltuvat sensorijärjestelmät ovat valmistajan mukaan muokattavissa maakohtaisiin tarpeisiin.

ATS_different_nosesErityisen Loyal Wingmanista tekee sen modulaarisuus. Ilma-aluksen sensorijärjestelmä sijaitsee koneen 2,6 metrin pituisessa nokkaosassa, joka on nopeasti vaihdettavissa. Sensoreille on tarjolla noin 147 litran vetoinen tila. Boeingin ratkaisu mahdollistaa nopeat kääntöajat maassa sekä erilaisten järjestelmien käytön tehtävillä aina tarpeen mukaan. Loyal Wingman tulee aikanaan lentämään mm. Australien ilmavoimien RAAF:n F/A-18 Super Hornetien ja EA-18G Growlereiden siipimiehenä.

ATS_FinlandLoyal Wingmanin lisäksi Boeing on kehittänyt myös miehittämätöntä MQ-25 -ilmatankkeria, joka on koelentovaiheessa. Ensimmäisiä operatiivisiin tehtäviin kykeneviä lentäjiä koulutetaan parhaillaan järjestelmän käyttöön. Kyseessä on uudenlainen suorituskyky US Navylle, joka on osa uudenlaista perhettä eli erilaisia sensoreita kuljettavia miehittämättömiä ilma-aluksia.

Boeingin teollisen yhteistyön sopimusten odotetaan olevan laajat. Niitäkin amerikkalaisvalmistaja kommentoi ympäripyöreästi. Suomen nykyisten yksipaikkaisten Hornet-hävittäjien kokoonpanosta vastasi Patria, joten on luonnollista odottaa merkittävä panosta myös näiltä osin.

Boeingin tarjouksessa ovat mukana myös General Electric, Northrop Grumman sekä Raytheon. Boeing uskoo ylittävänsä 30 prosentin teollisen yhteistyön vaatimuksen ja Boeingin Suomen ja Sveitsin hävittäjäkampanjoista vastaavan Alain Garcian mukaan osa yrityksistä on jopa hämmästynyt tarjottavan työn määrästä.

ATS_FINSHBoeingin valinta mahdollistaisi lentäjille ja muulle henkilöstölle mahdollisesti muita pienemmät koulutusvaatimukset järjestelmien samankaltaisuuden takia. Lisäksi osa nykyisestä maakalustosta saisi elinkaareensa jatkoa yhteensopivuuden ansiosta. Lentäjien kouluttaminen toteutettaisiin todennäköisesti ensivaiheessa Yhdysvalloissa jossakin merivoimien lentotukikohdassa. Tällaisista yksityiskohdista neuvotellaan kuitenkin vasta lopullisen hävittäjävalinnan jälkeen.

HX-hankeessa alkaa seuraavaksi hiljainen vaihe, jonka aikana Suomi arvioi saatuja tarjouksia neljällä päätösalueella. Keskusteluyhteys on yksipuolinen ja Suomi voi pyytää valmistajilta edelleen lisätarkennuksia.

Kesän 2021 osalta Boeing lupaa lisäksi tehdä parhaansa, jotta elokuisessa Kaivari 21 -lentonäytöksessä nähtäisiin Super Hornet sekä mahdollisesti myös Growler. Lentoposti.fi esitti lisäksi toiveen ohjelmasta, jossa Suomen taivaalla vihdoin esiteltäisiin hävittäjän todellista suorityskykyä aiemmin nähtyjen G-rajoitettujen ohjelmien sijaan.

defmin_entrance_1Puolustusministeriön ohjeistuksen mukaan valmistajat voivat avata tarjouksiaan julkisuuteen tietyiltä osin. Esimerkiksi tarjottavat pää- ja alijärjestelmät, joita edustavat erilaiset lentokoneet voidaan julkistaa myös lukumäärän osalta.

Sen sijaan operatiivista konseptia, tarjottujen asejärjestelmien määrää, hinnoittelua, huoltotoimia tai koulutusjärjestelmien määrää ei saa julkistaa. Teollisen yhteistyön ja suunnitelmien osalta tarjousta voi myös avata.

 Ohjenuoraksi Suomen puolustusministeriö on antanut Yhdysvaltain kongressin hyväksymän tason yksityiskohtien osalta eli julkistaminen olisi mahdollista samalla tasolla kuin FMS-kauppojen hyväksynnät on tehty Boeingin ja Lockheed Martinin osalta lokakuussa 2020. MH

 Lue myös: