Airbus ProSky ja Flightradar24 kehittivät AirFlight-lennonseurantajärjestelmän

AirFlight_1Airbus ProSky ja suosittu lennonseurantapalvelua tarjoava Flightradar 24 ovat yhdessä Airbusin BizLab -innovaatiotiimien kanssa kehittäneet AirFlight-lennonseurantajärjestelmän. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n vuoden 2016 aikana voimaan tuleva vaatimus lennonseurantajärjestelmien käyttöönotosta lähestyy.

AirFlight varmistaa operaattoreille maksimaalisen hyödyn lennonseurannasta. ProSky hyödyntää järjestelmässään Flightradar24-palvelun tuottamaa paikkatietoa yhdistäen monen lähteen tiedot lennonseurantajärjestelmäänsä.

"Lentokoneen tarkan sijainnin tunteminen milloin vain jamissä vaan tuo suurta etua koko ilmailualalle. Operaattorit ja lennonvarmistuspalveluiden tarjoajat hyötyvät tiedoista erityisesti kansainvälisten lentojen osalta, kun valvontatietoja ei muuten olisi tarjolla", sanoo Airbus ProSkyn johtaja Sebastian Borel.

"Olemme iloisia yhteistyöstä Airbus ProSkyn kanssa ja mahdollisuudesta tarjota ajantasaista paikkatietoa lentokoneista entistä suuremmalle ammattilaisten joukolle sekä auttaa optimoimaan monimutkaista toimintaympäristöä", kommentoi Flightradar24 -palvelun liiketoiminta ja kehitysjohtaja Philip Plantholt.

"Meidän ainutlaatuisen ja nopeasti kasvavan maailmanlaajuisen kattavuuden avulla näemme tietomme  mahdollistavan lisäarvoa operaattoreille", jatkaa Planholt.

AirFlight_3Airbus ProSky on osa uutta Services by Airbus -yksikköä, jonka tehtävänä on varmistaa, että operaattoreilla on kaikki niiden tarvitsemat työkalut tehokkaaseen ja ennustettavaan gate-to-gate -operointiin.

AirFlight-lennonseurantajärjestelmä on myös iso askel kohti kehitettävää A-CDM -järjestelmää (Airport Collaborative Decision Making), joka parantaa lentoaseman toimijoiden välistä tiedonkulkua sekä tiivistää yhteistyötä lentokoneen laskeutumisen ja lähdön välillä.

Operaattorin niin halutessaan tiedot voidaan jakaa lentoasemille ja lennonvarmistuspalveluiden tarjoajille nettikäyttöliittymän avulla. Tietojen avulla liikennevirtoja ja lentokenttien logistiikka olisi mahdollisuus kehittää edelleen.

"AirFlight tuo ratkaisun kolmeen pääkohtaan, joita ovat viranomaisvaatimuksena oleva lennonseuranta, lentoyhtiöiden operaatioiden optimointi ja tilastointi polttoaineen, odotusten sekä rullausten osalta. Lisäksi se tuo luotettavaa tietoa lentoasemille koneiden saapumisajoista", lisää Borel.

Lue myös: