Ammattiliitto Pro: Finnairin mafia-otteille tyrmäys työtuomioistuimesta

EngineAmmattiliitto Pro kertoo työtuomioistuimen tyrmänneen Finnairin painostustoimet toimihenkilöitä kohtaan Finnair Technical Servisessä. Yhtiö tuomittiin 4 000 euron hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Yritys joutuu lisäksi maksamaan noin 6 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Pron mukaan Finnair Technical Services painosti elo–syyskuussa 2013 lentokonehuollon teknisiä toimihenkilöitä allekirjoittamaan uuden työsopimuksen. Tarjotut työehdot ovat huonommat, kuin mitä voimassaoleva työehtosopimus määrää. Yritys pyrki painostamalla heikentämään esimerkiksi toimihenkilöiden ja esimiesten vuorotyökorvauksia.

Finnair Techinical Servicesin organisaatiomuutos tuli voimaan 1. syyskuuta 2013.

"Toimihenkilöt eivät missään vaiheessa kieltäytyneet uudesta troubleshooter-nimikkeestä, eivätkä uusista työtehtävistä ja työnkuvista. Silti työnantaja painosti  toimihenkilöitä allekirjoituksellaan hyväksymään työt alempaan palkkaluokkaan. Näin ei saa tehdä", toteaa lakimies Kari Tiainen Ammattiliitto Prosta.

Finnair Technical Services lähetti lentokonetarkastajille uusia työsopimuksia, ilmoitti tietyn palaveriajankohdan ja vaati, että toimihenkilön tulee siinä tilaisuudessa allekirjoittaa uusi työsopimus. Toimihenkilöitä kiellettiin ottamasta neuvotteluun mukaan luottamusmiestä. Uuden työsopimuksen allekirjoittamiseen oli painostettu ilmoittamalla, että jos toimihenkilö ei allekirjoita uutta työsopimusta, edessä on irtisanominen.

Toimihenkilöt ovat perustellusti kokeneet menettelyn painostuksena, totesi työtuomioistuin päätöksessään TT 2013-188.

"Työnantajalla ei ollut mitään laillista irtisanomisperustetta. Keväällä yritys oli jo ennakoinut organisaatiomuutosta. Silloin oli käyty yt-neuvottelut, jonka yhteydessä osa lentokonetarkastajista oli jo irtisanottu", toteaa lakimies Tiainen.

Lue myös: