Embraer toimitti 106 E-jettiä vuonna 2012

Embraer_EjetsEmbraer toimitti vuoden 2012 aikana 106 E-jettiä ja 99 liikesuihkukonetta. E-jettien osalta toimitetut koneet olivat entistä suurempaa mallia. Yhtiön tilauskirjan arvo on 12,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Emraer toimitti vuoden 2012 aikana 106 E-jettiä joista suurin osa oli yhtiön toiseksi suurinta E190-tyyppiä. Toimitetuista 106 E-jetistä yksi oli E170, 20 E175-koneita, 62 E190-koneita ja 23 suurinta E195-koneita. Liikesuihkokonetoimitukset jakautuivat kevyisiin ja suuriin suhteessa 77-22.

Tilauskirja sisälsi vuoden loppuun mennessä 185 E-jettiä ja tilausten arvo on noin 12,5 miljardia dollaria sisältäen Embraerin puolustus- ja turvallisuusteollisuuden sopimuksia. Suurimpana konetyyppinä tilauskirjassa oli E190-kone 109:llä tilatulla koneyksilöllä.