EU-komissio sai valtuudet neuvotella lentoliikenteestä ASEAN-maiden kanssa

EU_ASEANEU:n liikenneministerit antoivat Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa komissiolle valtuudet lentoliikennesopimusneuvotteluihin Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) ja Turkin kanssa. Valtuutus annettiin neljän vuoden määräajaksi. Kolmivuotinen valtuutus annettiin Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Lopulliset komission solmimat lentoliikennesopimukset korvaavat jäsenvaltioiden ja kyseessä olevien maiden kahdenväliset sopimukset. Komission tekemillä sopimuksilla ei kuitenkaan rajoiteta kahdenvälisesti jo sovittuja oikeuksia.

Suomen huolenaiheena on ollut, että liian pitkäksi ajaksi annettu neuvottelumandaatti saattaisi hidastaa lentoliikenteen kehittymistä erityisesti Kaakkois-Aasian suuntaan, koska EU:n neuvottelujen aikana jäsenvaltiot eivät voisi sopia kahdenvälisesti liikenneoikeuksien lisäämisestä.

Suomi pitää kokouksessa päätettyä määräaikaan sidottua ratkaisua sopivana, ottaen erityisesti huomioon komission antaman lausuman siitä, että jäsenvaltioille vahvistetaan jousto myös kahdenvälisten neuvottelujen käymiseen.

Suomea Luxemburgissa 7. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

"Suomi on jo pitkään kannattanut EU-politiikkaa, joka mahdollistaa lentoliikennesektorin kasvun ja kilpailukyvyn. Pidän saavuttamaamme neuvotteluratkaisua tätä politiikkaa tukevana", toteaa ministeri Berner.

Komission nyt saamien mandaattien kattamista maista Suomella ei vielä ole sopimusta Laosin, Brunein ja Kambodzan kanssa.

Lue myös: