EU päästökauppa voimaan 2014 alussa - Yllättävä päätös ICAO:n yleiskokouksen jälkeen

Airbus_A340_flyingEU komissio on ehdottanut EU:n ETS päästökaupan voimaansaattamista Euroopan ilmatilassa 1. tammikuuta  2014 lähtien. Päästömaksut koskisivat lentoja ja niiden osia, jotka operoitaisiin Euroopan ilmatilassa. Päästökauppa olisi voimassa kunnes maailmanlaajuinen ICAO:n suunnittelema markkinapohjainen-järjestelmä (MBM) tulisi voimaan vuonna 2020.

EU keskeytti päästökaupan marraskuussa 2012 EU:n ulkopuolisiin valtioihin suuntautuvien lentojen osalta ilmastokomissaari Connie Hedegaardin ilmoituksella. Eleenä hyvästä uskosta maailmanlaajuista ratkaisua kohtaan EU pysäytti päästökaupan 12. marraskuuta yhden vuoden ajaksi.

ICAO 38:s yleiskokous teki lokakuussa 2013 päätöksen kattavasta suunnitelmasta kehittää maailmanlaajuinen markkinapohjainen-mittari (MBM) kansainvälistä lentoliikennettä varten.

ICAO:n jäsenvaltiot sopivat palaavansa vuoden 2016 yleiskokoukseen ehdotelmalla maailmanlaajuiseksi MBM-ratkaisuksi, joka otettaisiin käyttöön vuoteen 2020 mennessä.

Ilmailuala tuottaa nyt 3 prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä mutta ICAO:n tilastojen mukaan lentoliikenteen päästöjen ennustetaan nousevan 4-6 kertaisiksi vuoteen 2050 mennessä. Vertailulukuna on käytetty vuoden 2010 tasoa.

EU aikoo jatkaa tekemäänsä työtä vähentääkseen lentoliikenteen päästöjä seuraavien kolmen vuoden aikana teknisellä tasolla. EU aikoo olla valmis ja aktiivinen toimija kehittämään maailmanlaajuista ratkaisua.


Päästökauppa voimaan pienin muutoksin

EU pettyi ICAO:n yleiskokouksessa aikaansaatuihin tuloksiin ja jatkaa ETS-päästökauppaa vähentääkseen lentoliikenteen ympäristökuormitusta.

"Viimeaikojen edistysten valossa ICAO:ssa, EU:n kovan työn ja määritysten avulla tehtyjen päätösten, jälkeen EU komissio ehdottaa tarkennuksia EU ETS-päästökauppaan siten, että se kaittaisi päästöt lennoista Euroopan ilmatilassa", sanoi komission ilmastokomissaari Connie Hedegaard.

EU_Connie_Hedegaard"Euroopan unioni on vähentänyt kasvihuonepäästöjä merkittävästi ja kaikki talouden sektori ponnistelevat saman asian eteen. Myös ilmailualan on osallistuttava, koska sen päästöt kasvavat nopeasti kaksinkertaistuen vuodesta 1990."

"Luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat ripeästi ja hyväksyvät ehdotuksen viipymättä. Ehdotuksen myötä Eurooppa ottaisi vastuun päästöjen vähentämiseksi omassa ilmatilassaan jo ennen maailmanlaajuista päästökauppaa", päättää Hedegaard.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen päästökauppa koskisi kaikkia lentoja Euroopan talousalueen (ETA) lentoasemien välillä kattaen kaikki 28 jäsenvaltiota sekä Norjan ja Islannin. Vuosien 2014 ja 2020 välisenä aikana lennot EU:n ulkopuolisten valtioiden osalta talousalueelle ja alueelta olisivat päästökaupan piirissä vain Euroopan ilmatilassa lennetyn ajan osalta.

EU:n ilmatila käsittää matkan ETA-alueen lähtölentokentältä 12 merimailin päähän rantaviivasta lukuunottamatta välimatkoja kolmansien maiden tai merialueilla ETA jäsenvaltioiden välillä.

Päästökaupasta vapautettaisiin lennot ETA-alueen lentokentiltä vähemmän kehittyneisiin, matalatuloisiin maihin joiden osuus on alle prosentti  kansanvälisestä ilmaliikenteestä.

Päästökauppajärjestelmän mukaisia velvoitteita sovelletaan edelleen ETA-sopimuksen mukaisilla ulkoalueilla joita ovat Kanarian saaret, Ceuta, Melilla, Ahvenanmaa, Ranskan Gyuana, Guadaloupe, Martinique, Reunion, Saint Martin, Azorit, Madeira, Jan Mayen ja Gibraltar.

Lisäksi päästökauppajärjestelmän mukaisia velvoitteita sovelletaan edelleen lentoihin ETA-valtiossa sijaitsevan lentoaseman ja jossakin seuraavista maista tai alueista sijaitsevan lentoaseman välillä: Grönlanti, Färsaaret, Ranskan Polynesia, Saint-Barthélemy, Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna, Aruba, Sint, Eustatius, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Svalbard, Anguilla, Jersey, Bermudasaaret, Montserrat, Antarktiksen brittiläiset alueet, Pitcairn-, Henderson-, Ducie- ja Oenosaaret, Brittiläinen Intian valtameren alue, Saint Helena, Brittiläiset Neitsytsaaret, Ascension ja Tristan da Cunha, Caymansaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret, Falklandinsaaret, Turks- ja Caicossaaret, Guernseyn voutikunta, Akrotiri, Mansaari, Dhekelia, Sveitsi ja Kroatia.

Päästökauppa koskee myös lentoja aluevesien ulkopuolella sijaitseville avomerilaitoksille ja tällaisilta laitoksilta (esimerkiksi öljyn- ja kaasunporauslautat).


IATA ja A4A ihmettelevät EU:n toimintaa

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA:n kummastelee uusinta käännettä.

"Olemme huolissamme komission suosituksesta päästökaupan jatkamiseksi lähes heti sen jälkeen, kun kaikki toimijat saatiin vuoden 2020 MBM:n järjestelmän taakse", kommentoi IATA:n johtaja Tony Tyler.

Myös Airlines for America (A4A) -järjestö ihmettelee EU:n suunnitelmia ja pitää niitä iskuna vasten kasvoja vain kaksi viikkoa ICAO:ssa tehtyjen päätösten jälkeen.


Poikkeuksia pienille operaattoreille

Pienet vähän päästävät operaattorit jäisivät päästökaupan ulkopuolelle. Vapautettujen listalla olisivat ei-kaupalliset operaattorit joiden vuotuiset päästöt jäävät alle 1000 CO2 tonnin. Poikkeus vähentää päästökaupan piiristä noin 2200 operaattoria, jotka edustavat 0,2 prosenttia päästöistä.

Vuonna 2013 alle 25 000 tonnin CO2 päästöjä tehneet kaupalliset ja ei-kaupalliset yhtiöt voisivat käyttää yksinkertaistettuja menetelmiä päästökaupan suhteen erillisellä työkalulla.

Jäsenvaltioille tulisi lisäksi oikeus käyttää erilaisia yksintertaistettuja menetelmiä ei-kaupallisten toimijoiden päästökauppaan jos CO2-päästöt eivät ylitä 25 000 tonnin rajaa.


Ehdotus parlamentin ja neuvoston käsittelyyn

Komissio toivoo Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyvän ehdotuksen maaliskuuhun 2014 mennessä. Muutoin ilma-alusten käyttäjät joutuisivat maksamaan päästömaksuja kaikista lennoistaan vuoden 2013 osalta ja kolmannet maat 30. huhtikuuta 2014 mennessä.

Vuoden 2016 ICAO:n yleiskokouksen jälkeen ETS direktiivi yhdistettäisiin maailmalaajuiseen MBM-järjestelmään.