Euroopan suurimmat lentoyhtiöt lobbaavat kohti parempaa lentoliikennestrategiaa

Taivas_1Viiden Euroopan suurimman lentoyhtiöryhmittymän toimitusjohtajat kokoontuivat yhteen ensimmäistä kertaa 17. kesäkuuta.  Air France KLM, easyJet, International Airlines Group (IAG), Lufthansa Group ja Ryanair sopivat aloittavansa lobbausyhteistyön kehittääkseen EU:n lentoliikennestrategiaa, joka tukisi kasvua ja työpaikkojen säilymistä Euroopassa sekä vahvistaisi ilmailusektoria.

 Lentoyhtiöiden johtajat kokoontuivat Brysselissä vastineena EU:n liikennekomissaari Violeta Bulcin EU:n uudelle ilmailustrategialle. Toimijat olivat yhtä mieltä visiosta, joka vastaisi sukupolven takaista vallankumousta, kun Euroopan ilmailusektori vapautui sääntelystä sisämarkkinoiden myötä.

Toimitusjohtajat Alexandre de Juniac, Carolyn McCall, Willie Walsh, Carsten Spohr ja Michael O’Leary siirsivät keskinäisen kilpailutilanteensa hetkeksi sivuun ja toivat julki EU:n ilmailustrategian tärkeydestä. Heidän edustamansa lentoyhtiöt kuljettivat vuonna 2014 kaikkiaan 420 miljoonaa matkustajaa. Määrä vastaa puolta koko Euroopan lentomatkoista.

"Uskomme, että laskusuhdanteeseen tulisi vastava alentamalla kustannuksia joihin lentoyhtiöt eivät voi itse vaikuttaa", totesi viisikko yhteisesti.

"Uuden liikennekomissaarin valmistellessa Euroopan lentoliikennestrategiaa tulisi hänen parantaa kilpailukykyä, tehokkuutta ja alentaa lentoasemien ja lennonvarmistuspalveluntarjoajien aiheuttamia kustannuksia sekä laskea matkustajia koskevaa verotaakkaa".

jattovanat_2Yhteistyössä viiden yhtiön johtajat nimesivät neljä toimenpidettä, jotka tukevat komission tavoitteita kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopan lentoliikenteessä ja sisämarkkinoilla sekä kansainvälisellä tasolla. Ne tukisivat kasvua ja työpaikkoja Euroopassa sekä mahdollistaisivat kuluttajille halvat hinnat vaihtoehtoineen.

EU:n ilmailustrategiaa tulisi kehittää yksinkertaisen tehokkaan sääntelyn rakenteella, joka vahvistaisi eurooppalaisyhtiöiden kilpailukykyä, turvaisi työpaikata ja toisi kasvua innovaatioiden kautta. Lisäksi sen tulisi suojata kuluttajien etua sekä vähentää kustannuksia.

Sääntelyn avulla pitäisi varmistua Lentoasemien aiheuttamien kustannuksien alentamisesta ja varmistamaan, että matkustajat saavat täyden hyödyn lentoasemien kaupallisista tuloista. Myös turvamaksujen tulisi olla nykyistä alhaisempia. Tavoitteisiin päästäisiin uudistamalla EU:n lentoasemamaksudirektiiviä.

Yksi tavoitteista olisi myös luotettavan ja tehokkana ilmatilarakenteen luominen sekä lennonvarmistuspalveluja tarjoavien toimijoiden kustannusten laskeminen. Myös lennonjohtolakkojen aiheuttamista häiriöistä Euroopassa tulisi päästä eroon. Nykyisen Single European Sky -strategian tulisi keskittyä uuden teknologian käyttöönottoon säästöjen aikaansaamiseksi käyttäen SESAR-rahoitusta.

Neljäntenä tavoitteena toimijat oikeanlaista sääntelyä, joka poistaisi turhat matkustajamaksut ja ympäristöverot kiihdyttäen taloutta ja luoden työpaikkoja.