Finavia ottaa lentoasemillaan käyttöön räjähdysainejäämäilmaisimia

TurvajonoFinavia Oyj ottaa käyttöön lentoasemillaan räjähdysainejäämäilmaisimia, joiden avulla parannetaan turvatarkastusprosessia ja lisätään lentoliikenteen turvallisuutta. Myös käsintarkastukset vähenevät nykyisestä.

Syyskuun alusta lukien Finavian lentoasemien turvatarkastuksissa otetaan käyttöön räjähdysainejäämäilmaisimia, joiden avulla parannetaan entisestään kykyä havaita lentokoneeseen kuulumattomia aineita ja esineitä.

Alkuvaiheessa laitteita otetaan käyttöön Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla. Muut lentoasemat seuraavat myöhemmin. Laitteita on käytössä jo useilla isoilla kansainvälisillä lentoasemilla.

Kaikkiaan uusia laitteistoja on määrä hankkia 58 kappaletta ja ne sijoitetaan Helsinki-Vantaan, Oulun ja Tampere-Pirkkalan lentoasemille. Hankinnan arvo noin 1 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Järjestelmätoimittaja on norjalainen BB Computerteknikk AS.

Käyttöönoton taustalla on Euroopan komission asetus lentoasemien turvatarkastuksista.

Turva_2014_1Matkustajien arkeen laitteet eivät juuri vaikuta. Matkalle valmistaudutaan samalla tavalla kuin aiemmin ja turvatarkastuslinjastolla matkustajat toimivat ihan samoin kuin ennen uudistusta. Turvatarkastajat opastavat tarvittaessa matkustajia lentoasemalla.
Laitteilla tarkastetaan matkustajia ja käsimatkatavaroita satunnaisotannalla. Laitteiden takia käsin tarkastukset vähenevät, millä on positiivista vaikutusta turvatarkastusten sujuvuuteen.

"Laitteiden käyttöönoton ja uusien menetelmien jälkeen lentoaseman turvatarkastus on jopa entistä sujuvampi. Tärkeintä on, että matkalle on valmistauduttu ajoissa ja matkatavarat on pakattu oikein", sanoo riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen Finaviasta.

"Trafi on vahvasti mukana eurooppalaisessa yhteistyössä mahdollistamassa ja edistämässä uuden teknologian tulemista lentokenttien turvatarkastuksiin. Uuden teknologian avulla turvatarkastukset ovat entistä sujuvampia. Räjähdeainejäämäilmaisimet ovat taas yksi askel eteenpäin teknologian kehityksessä", toteaa Trafin erityisasiantuntija Arja Pulliainen.